ಶ್ರೀಗುರುಗೊಳ ಟಿ.ವಿ. ಸಂದರ್ಶನ

ನಾಳೆ ( 25-08-2012) ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊಳ ಟಿ.ವಿ. ಸಂದರ್ಶನ ಜನಶ್ರೀ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೋಪಗ  ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು. ನೋಡಿಕ್ಕಿ..

ಟಿ.ವಿ.ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಈ ಸಂಕೋಲೆಲಿ ನೋಡ್ಲಕ್ಕು.. http://www.janasritv.com/live/ 

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

1 Response

  1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

    ಹರೇ ರಾಮ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *