ಕರ್ನಾಟಕ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಸುದು ಹೇಂಗೆ?

ಬೈಲಿನ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಒಪ್ಪಕ್ಕಂದ್ರು ವೋಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ?
ಹಾಕೆಕ್ಕಾರೆ ಗುರ್ತು ಚೀಟಿ ಬೇಕಿದಾ.. ಅದಕ್ಕೆ  ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಂಗೆ ಮಾಡುಸ್ಸು ಹೇದು ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ.
http://www.voterreg.kar.nic.in/ ಈ ಕೊಂಡಿ ಒತ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಯೊಂಡರಾತು.

ಈಗ ಇಪ್ಪ ಗುರ್ತು ಚೀಟಿಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೂರಿಂಗೆ ಬದಲ್ಸುಲೆ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಕೊಂಡಿಲಿ ಆವುತ್ತು.
ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳಿ ..
ವೋಟು ಹತ್ರೆ ಇದ್ದು ಹೇದು ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ ಯೆಡ್ಯೂರಪ್ಪನ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಬಂದವ ಹೇಳಿದ್ದ ಆತೋ..!

ಪೆಂಗಣ್ಣ°

   

You may also like...

4 Responses

  1. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ says:

    ಪೆಂಗಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಇದ್ದೋ?ಬೇಗ ವೋಟ್ ಬಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು..

  2. Ganesh bhat says:

    ಒಳ್ಲೆದಾತು., ಎನಗೆ ಓಟು ಹಾಕೆಕು ಹೇಳಿ ಇದ್ದು,

  3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

    ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ತಿಳಿಶಿದ್ದು ಲಾಯಕ ಆತು.

  4. ಅಕ್ಕಕ್ಕು.. ಇದಾ ಒತ್ತಿದೆ 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *