ಗೆನಾ ಕಿಂಡಿಲಿ ಗೆನಾ ಬೈಲು…

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ  ಬೈಲಿನ ಪವನಜ  ಮಾವ ಬೈಲಿನ  ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ಅವರ ಅಂಕಣ ಗಣಕಿಂಡಿಲಿ ಬರದ್ದವು…
ಕೊಂಡಿ: http://www.kannadaprabha.com/pdf/epaper.asp?pdfdate=6/25/2012


ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದ ಅಂಕಣ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು… http://ganakindi.blogspot.in/
ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪ..

ಹರೇರಾಮ
~
ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

12 Responses

  1. ಪುಟ್ಟಭಾವ ಹಾಲುಮಜಲು says:

    ಹೀಂಗೆ ಕಿಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರೆ ಹೇಂಗೆ ಮಾವ? ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ.. …ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿಗೊ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡಿತ್ತು..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *