ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ (ಹೊರುದ ಹೊರಡಿ)

April 9, 2013 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮಾವಿನ  ಕಾಯಿ ಬೇಶಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ (ಹೊರುದ ಹೊರಡಿ)

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

 • 4 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ
 • 1.75 – 2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು
 • 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಊರ ಮೆಣಸು (ಹರೇಕಳ ಒಳ್ಳೆದು)
 • ಸಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಇಂಗು ಅಥವಾ 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗಿನ ಹೊಡಿ
 • 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣ ಸಾಸಮೆ
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ
 • 1 ಚಮ್ಚೆ ಗೆಣಮೆಣಸು
 • 1-2 ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಒಣಗಿದ ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ 1 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ
 • 10-12 ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ)
 • 2-3 ಚಮ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ
 • 6-7 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:

ಹೊರಡಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ

ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, ಸಾಸಮೆಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು 4-5 ದಿನ ಬೆಶಿಲಿಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ಸಿ.

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು, ಗೆಣಮೆಣಸು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು(ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂಗೆ ಇಂಗಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಿರಿ) ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ನಿಮಿಷ ಲಾಯಿಕ ಪರಿಮ್ಮಳ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಮೆ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುವನ್ನಾರ(ಸಾಧಾರಣ 2 ನಿಮಿಷ) ಹೊರಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ನಿಮಿಷ ಹೊರಿರಿ. ಪೂರ್ತಿ ತಣಿವನ್ನಾರ ಒಂದು ಕರೆಲಿ ಮಡುಗಿ.

ಇದರ ಮಿಕ್ಸಿ/ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ನೊಂಪಿಂಗೆ ಕಡೆರಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಕುಡ್ತೆ ಹೊರಡಿ ಆವುತ್ತು.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಃ

ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಒಣಕ್ಕು ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಕ ಉದ್ದಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ.

ಸಾಧಾರಣ 6-7 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು, ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊದುಶಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಹಾಕಿ, ಕೊದುಶಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಬೇಶಿ.

ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ತುಂಡಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ತೆಗದು ಒಂದು ಕರೆಲಿ ಮಡುಗಿ.
ಈ ಒಳುದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಪೂರ್ತಿ ತಣಿವನ್ನಾರ ಮಡುಗಿ ಹೊರಡಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ ಅಕ್ಕು.
ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ(ಸಾಧಾರಣ 3 ಕುಡ್ತೆ ನೀರಿಂಗೆ, 1 ಕುಡ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಲಾಯಿಕಲಿ ಕೊದುಶಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣಿವನ್ನಾರ ಮಡುಗಿ) ಉಪಯೋಗ್ಸುದು ಒಳ್ಳೆದು.

ಬೇಶಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದಸ್ಟು, ಹೊರಡಿದೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರುದೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ. ಇದರ ಭರಣಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ/ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕು ಕುಪ್ಪಿ/ಕರಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಡುಗಿ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕ್ಕಾದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ.
ಇದು ತುಪ್ಪ ಅಶನ, ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಮೊಸರು, ಮೇಲಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಲಾಯಿಕ ಆವುತ್ತು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

ಸೂಚನೆಃ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಗ ಚೆಂಡಿ ಕೈ/ ಚೆಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲೆ, ನೀರು ಮುಟ್ಟುಸುಲೆ ಆಗ.

~

ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. Sandesh

  Laaikalli vivarsiddi athe ningo. Uppinakai tindange aathida..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಇದು ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕ್ಕಾವುತ್ತು.. ಹೊಳೆಮ್ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ಕೇಳುವದೇ ಬೇಡ.. ಕೊದಿಯಾವುತ್ತು.. ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಆಹಾ..ಬಾಯಿಲಿ ನೀರು ಬರುಸಿತ್ತನ್ನೆ,ಅಕ್ಕನ ವಿವರಣೆ ನೋಡೊಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೊದು ಸುಲಾಭ ಕಾಣುತ್ತು..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ದೀಪಿಕಾಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶ್ಯಾಮಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಪವನಜಮಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಸುಭಗಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪುಟ್ಟಬಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಮುಳಿಯ ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ