ಪಾಲಾಕು ಗೊಜ್ಜಿ

ದೊಡ್ಡಮಾಣಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಬಾರೀ ಚಾಲಾಕು.
ಎಷ್ಟು ಚಾಲಾಕು ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ,  ಪಾಲಾಕುಸೊಪ್ಪಿನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮುನೆಲಿ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಉಂಡಿದಡ.
ಸುರೂವಿಂಗೆ ಇದರ ಮಾಡಿದ ದಿನ, ದೊಡ್ಡಬಾವಂಗೆ ಬಳುಸಿ, ಅರ್ದಗಂಟೆ ನೋಡಿಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರಿನವಕ್ಕೆ ಕಳುಸಿದ್ದಡ.
ದೊಡ್ಡಬಾವ ಪಾಲಾಕು ಗೊಜ್ಜಿ ಉಂಡು, ಕುತ್ತ ಕೂದುಗೊಂಡು, ‘ದೇವರೇ ಪಾಲುಸೆಕ್ಕು, ಪಾಲುಸೆಕ್ಕು’ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದನಾಡ!
ಅಂತೂ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕನ ಕೈರುಚಿ ಹೇಂಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವೊ, ಪಾಲಾಕು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಉಂಬ..

ಆತೋ?
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಾಲಾಕು ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಿಡುದು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತದು!

24,ಜೆನವರಿ 2010 ದ ಹೊಸದಿಗಂತದ ಮಂಗ್ಳೂರು ಆವುರ್ತಿಯ 8ನೇ ಪುಟ:

Palak gojju

ಪಾಲಾಕು ಗೊಜ್ಜಿ

ಪೇಪರಿನ ಪುಟಲ್ಲಿ ನೋಡೆಕ್ಕಾರೆ  (ಈ ಸಂಕೊಲೆಲಿ) ನೇಲೆಕ್ಕು : http://hosadigantha.in/news_img/01-24-2010-8.pdf
ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಂಗಿದ್ದು ಹೇಳೆಕಾತಾ?

ದೊಡ್ಡಭಾವ

   

You may also like...

3 Responses

  1. Anantha krishna says:

    Iga deepa attigege hosa ruchi baravade kelasa…hosadigantalli avaradde kaarubaaru…idara ella tinda anubhava modalu ravi annana hatra kelekku……..

  2. ಪಾಲಕಿನ ಮೇಲಾರವೂ ಲಾಯಕಾವುತ್ತು.ಹಾಂಗೇ ಬಸಳೆ ಮೆಲಾರವೂ.

  3. Ashwini says:

    ಆನು ಇದರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ..ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು..ಒಪ್ಪಂಗ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *