ಸೀವು ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ

ಸೀವು ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯ

ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ:

  • 2-2.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ(ದೊಡ್ಡಕೆ ತುರುದ) ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ(ಅಥವಾ ಸೊರೆಕ್ಕಾಯಿ) ಭಾಗ
  • 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದು)
  • 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ
  • 3/4-1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೆರಸಿದ ಬೆಲ್ಲ
  • 1-2 ಏಲಕ್ಕಿ
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • 3-4 ಚಮ್ಚೆ ತುಪ್ಪ

ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಯ ಚೋಲಿ, ತಿರುಳು, ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೆಗದು(ಎಳತ್ತಾದರೆ ತಿರುಳು ತೆಗೆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ), ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಕೆ ತುರುದು ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಅಕ್ಕಿಯ ನೀರಿಲ್ಲಿ 4-5 ಘಂಟೆ ಬೊದುಳುಲೆ ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿಯ ಲಾಯಿಕಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತೊಳೆರಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ತುರಿ,  ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಯ ಎಸರಿನ ಮಿಕ್ಸಿ/ಗ್ರೈಂಡರಿಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ನಿಮಿಷ ಕಡೆರಿ

ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಡುಗಿದ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಯ ಹಾಕಿ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳಸಿ. (ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ.) ಹಿಟ್ಟು ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದಸ್ಟು ಹದ ಇರಲಿ.

ಓವನ್ ನ 350-400 ಡಿಗ್ರಿ F(ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್) ಲ್ಲಿ, ಬೇಕ್ ಮೋಡ್ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹೀಟ್ (ಮೊದಲೇ ಬೆಶಿ) ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. (ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆದರೆ 200 ಡಿಗ್ರಿ C(ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್)ಲ್ಲಿ, ಕನ್ವೆಕ್ಶನ್ ಮೋಡ್ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹೀಟ್ (ಮೊದಲೇ ಬೆಶಿ) ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.)
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್/ಓವನ್ಲ್ಲಿ ಮಡುಗುವಂತಹ ಚೆಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಜ್ಜ ತುಪ್ಪ ಪಸೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಕಿ, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1/2 ಇಂಚು ದಪ್ಪಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹರಡ್ಸಿ.

ಇದರ ಮೇಗಂದ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಓವನ್ ಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ 350-400 ಡಿಗ್ರಿ F(ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್) ಲ್ಲಿ, ಬೇಕ್ ಮೋಡ್ ಲ್ಲಿ 45-50 ನಿಮಿಷ, ಕೆಳಾಣ ಹೊಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಬೇಶಿ.

ಮೇಗಂಗೆ ರೆಜ್ಜ ತುಪ್ಪ ಪಸೆ ಮಾಡಿ, 300-350 ಡಿಗ್ರಿ F(ಪ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್) ಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಯಿಲ್ ಮೋಡ್ ಲ್ಲಿ 30-35 ನಿಮಿಷ, ಮೇಗಾಣ ಹೊಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪನ್ನಾರ ಬೇಶಿ. (ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆದರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಶನ್ ಮೋಡ್ಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಘಂಟೆ ಬೇಶಿ.)

ಇದರ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್/ಓವನ್ಂದ / ಉರುಳಿ(ಚೆಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರಂದ) ಎಳಕ್ಕುಸಿ ತೆಗದು ತುಂಡು-ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ತುಪ್ಪ, ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಮಕ್ರೋವೇವ್ / ಓವನ್ ಕಂಪೆನಿಂದ-ಕಂಪೆನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತು. ( ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವ ಸರಿ ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳಿ.)

ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯವ ಬಾಣಲೆಲಿ ಮಾಡ್ಲೆ, ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕಣ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಶಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಕಿ, ಸಾಧಾರಣ 1/4 ಇಂಚು ದಪ್ಪಕೆ ಹರಡ್ಸಿ, ಮೇಗಂದ 1-2 ಸಕ್ಕಣ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ  5-8 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಶಿ. ತಿರುಗ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಪುನ: ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇಶಿ.

ಕೆಂಡತ್ತಡ್ಯವ ಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಉರುಳಿ ಅಥವಾ ಚೆಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳಸಿ, ಅದರ ಮೇಗಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಚ್ಚಲು/ಮಣ್ಣಿನ ಓಡಿನ ಹಾಂಗಿಪ್ಪದರ ಮುಚ್ಚಿ. ಆ ಮುಚ್ಚಲಿನ ಮೇಗಂಗೆ ರೆಜ್ಜ ಕೆಂಡ ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಮರದ ಚೆಕ್ಕೆ ಮಡುಗಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ 30-45 ನಿಮಿಷ ಮೇಗಾಣ ಹೊಡಂದ ಬೇಶೆಕ್ಕು. ಕೆಳಾಣ ಹೊಡೆಂಗೆ ರೆಜ್ಜ/ಸಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಕಿ 20-30 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೆಕ್ಕು.

ಮಾಡಿ, ರುಚಿನೋಡಿ ಹೇಂಗಾಯಿದು ತಿಳಿಶಿ.

~
ವೇಣಿ ಅಕ್ಕ°

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ವೇಣಿಯಕ್ಕ°

   

You may also like...

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *