Author: Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

ವಿಶು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2017 – ಆಹ್ವಾನ 2

ವಿಶು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2017 – ಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೇ, ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದ ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಸಕ್ತ ಬೈಲ ನೆಂಟ್ರು ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹವ್ಯಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವೆಮಾಡಿಗೊಂಡೇ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳುಸೆಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆಯೊ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊ: ಪ್ರಬಂಧ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು...

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಪ್ರಬಂಧ ದ್ವಿತೀಯ – ಶ್ರೀಲತಾ ಹರೀಶ್, ಕುಂಬಳೆ 3

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಪ್ರಬಂಧ ದ್ವಿತೀಯ – ಶ್ರೀಲತಾ ಹರೀಶ್, ಕುಂಬಳೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರಬಂಧ.
ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಹರೀಶ್ ಕುಂಬಳೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಥಮ- ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 4

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಥಮ- ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರಬಂಧ.
ಲೇಖಕಿ ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಥೆ ದ್ವಿತೀಯ – ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟದಮೂಲೆ 5

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಥೆ ದ್ವಿತೀಯ – ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟದಮೂಲೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಥೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕಥೆ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟದಮೂಲೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಥೆ ಪ್ರಥಮ – ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 2

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಥೆ ಪ್ರಥಮ – ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಥೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ: ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ 8

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ: ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಲಘುಬರಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ಪ್ರಥಮ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ ಸಣ್ಣಕೇರಿ 4

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ಪ್ರಥಮ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ ಸಣ್ಣಕೇರಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಲಘುಬರಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಣ್ಣಕೇರಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ದ್ವಿತೀಯ: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ 5

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ದ್ವಿತೀಯ: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ಪ್ರಥಮ : ಸರಸ ಬಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ 5

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ಪ್ರಥಮ : ಸರಸ ಬಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಸರಸ ಬಿ ಕಮ್ಮರಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ 6

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ನೆತ್ರಕೆರೆ (ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ) ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಥಮ – ವಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್ 9

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಥಮ – ವಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ 10

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೊಕ್ಕೂ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಂಗೂ, ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂಗೂ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ.
ವಿಜೇತರಿಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

19-ಜನವರಿ-2016 : ಮುಜುಂಗಾವು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಸಕ್ತರಿಂಗಾಗಿ “ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ವರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ” 3

19-ಜನವರಿ-2016 : ಮುಜುಂಗಾವು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಸಕ್ತರಿಂಗಾಗಿ “ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ವರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ”

ವೇದ – ಮಂತ್ರ – ಸುಭಾಷಿತ – ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ – ಸಂಸ್ಕಾರ – ಸಂಸ್ಕೃತ -ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಆಸಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೆಕ್ಕು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರವ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳುಸೆಕ್ಕು – ಹೇಳ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ

ಮಿತ್ತೂರು ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ : “ವಿಂಶೋತ್ಸವ” & ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯ “ಸಮಾರೋಪ” 3

ಮಿತ್ತೂರು ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ : “ವಿಂಶೋತ್ಸವ” & ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯ “ಸಮಾರೋಪ”

ಮಿತ್ತೂರು:

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪುರೋಹಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ.) ಇದರ ವತಿಂದ ನೆಡೆಶಲಾದ “ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ”ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಹಾಂಗೂ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೊ ಇದೇ ಬಪ್ಪವಾರ ನೆಡವಲಿದ್ದು.

ಕಾಲ: 19, 20 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2015
ದೇಶ: ಜನಭವನ – ಮಾಣಿಮಠ, ದ.ಕ

ಚಿ.ಶಶಿಕಿರಣ೦ಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ -ಆರೋಗ್ಯನಿಧಿ 5

ಚಿ.ಶಶಿಕಿರಣ೦ಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ -ಆರೋಗ್ಯನಿಧಿ

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿ೦ದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲು ಶಶಿಕಿರಣ೦ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದು ನಿ೦ಗೊಗೆ ನೆ೦ಪಿಕ್ಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತು೦ಬಾ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿಪ್ಪ ಶಶಿಕಿರಣ೦ಗೆ ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ೦ದ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿ; ಮೂತ್ರಪಿ೦ಡದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೆನ್ನೈಯ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಆಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಅದು...