Author: ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

ಪರಿಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ 47

ಪರಿಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಹುಡ್ಕಿಂಡು ಹೋದರೆ, “ಅಂಗೈಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಡ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೈಲಿಡೀ ತಿರುಗಿದ ಹಾಂಗೆ” ಅಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್ 4

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ” ಹೇಳುವ ಸೂಕ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ

ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ 14

ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ಸೂಕ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ” ಹೇಳುವ ಸೂಕ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ 19

ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ ೧೧) 6

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ ೧೧)

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ: (ಅನುವಾಕ-೧೦) 4

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ: (ಅನುವಾಕ-೧೦)

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದೆ.
ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

ಬೈಲ ಬಾಂಧವರಿಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ 9

ಬೈಲ ಬಾಂಧವರಿಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ

ಯನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಸದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳ ಚಿಂತೆಲಿ ಆನು ಇದ್ದಿದ್ದಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಪವಾಡ

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ -೦೯) 4

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ -೦೯)

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದೆ.
ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ:(ಅನುವಾಕ-೦೮) 5

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ:(ಅನುವಾಕ-೦೮)

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದೆ.

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ: (ಅನುವಾಕ-೦೭) 4

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ: (ಅನುವಾಕ-೦೭)

ಡಾ।ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಕನ್ನಡ...

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ.ಕೆರೆಮೂಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು 8

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ.ಕೆರೆಮೂಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ. ಕೆರೆಮೂಲೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ-೦೬) 2

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ-೦೬)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಕುಮಾರಿ. ದೀಪಿಕಾ. ಕೆ.ಎಸ್. 17

ಕುಮಾರಿ. ದೀಪಿಕಾ. ಕೆ.ಎಸ್.

ಈ ವರ್ಷದ (2011 ಮಾರ್ಚ್) PUC ಪರೀಕ್ಷೆಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕೂಸು ಕುಮಾರಿ ದೀಪಿಕಾ ಕೆ. ಎಸ್

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ ೦೫) 2

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಅನುವಾಕ ೦೫)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಜೆ. ಹೆಗಡೆ 9

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಜೆ. ಹೆಗಡೆ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ SSLC ವರೆಗೆ ಕಲ್ತು, PUC ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಜೆ. ಹೆಗಡೆ