ಇದಾರು 19..?!

February 8, 2012 ರ 11:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 24 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸಭಗೆ ಬಂದು ಪೀಠವಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಪ್ಪದು ನಾವು ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೇಲಿ ಕಂಡಿದು. ಮನತುಂಬಿ, ಹೃದಯತುಂಬಿ ಭಾವಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮುಖ ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಲ್ಲಿ ಅದೇವುದೋ ಶಾಂತಚಿತ್ತವ ಪಡೆದು ಧನ್ಯತೆಯ ಕಂಡುಗೊಳ್ಳುತ್ತು ನಾವು.

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡವಲೆ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂದು ಸರದಿಗೆ ಕಾಯ್ತ ಇಪ್ಪವು  ಒಂದು ಹೊಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಆದವೂ ಮತ್ತೂ ಸಭೇಲಿ ಆಚಕರೇಲಿ ನಿಂದು ಮಂದಸ್ಮಿತ ವದನವ ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಧನ್ಯತೆಯ ಅನುಭವ ಪಡವವು ಅನೇಕರು. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಹಿರಿಮೆ.

ಇದು ಒಂದು ಹೊಡೆಲಿ ಹೀಂಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆಲಿ ಕ್ಯಾಮರ, ಮೊಬೈಲಿಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಪಟ ಹಿಡುದು ತನ್ನ ಹಾಜರಾತಿಯ ನೆನಪಿಸಿಗೊಂಬ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು.

ಓ ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಗಳ ಸವಾರಿ ನಮ್ಮೂರಿಂಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪಗ ಸಭೇಲಿ ತನ್ನ ಕುಂಞಿ ಮೊಬೈಲಿಲಿ ಗುರುಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆ ಪಟಹಿಡಿವದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ ಈ ಬೆಳಿಮಾಣಿ ಆರು? ಮೀಸೆ ಬಂದ ಮಾಣಿಯೋ ಕೇಳಿರೆ ಮೋರೆ ಆಚಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಂದುಗೊಂಡಿದ್ದ° ಛೆ!  ಕೆಮಿಗೆ ಹೂಗು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡ ಈ ಮಾಣಿ/ಜವ್ವನಿಗ ಆರು?

 

ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದವಕ್ಕೆ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇನೆಗೆಂಡೆ ಮೇಲಾರದೂಟ ಮತ್ತು ಆಲುಬಾಯಿ ಸ್ವೀಟು.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 24 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಉಮ್ಮ., ಈ ಮಾಣಿ / ಜವ್ವನಿಗ ಮೋರೆ ತೋರುಸದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿತ್ಸು? ಈ ಬೆಳಿಶಾಲು ಬೆಳಿಮಾಣಿ ಆರೇದು ನವಗರ್ಥವಾವ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನೆಪಾ! ಆದರೆ ಈ ಮಾಣಿ ನಾಕು ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯಾಲು ಹಾಕಿ ತಿಂದು ರಜಾ ತೋರ ಆಯೇಕು ಹೇಳ್ತ ಬೋಚ ಬಾವ.

  ಕೇನೆಗೆಂಡೆ ಮೇಲಾರವೋ…?! ತೊರುಸುತ್ತು ಹೇಳಿ ಶೇ.ಪು ಭಾವ ಇಲ್ಲೆ ದಾಂಟಿಸಿದ್ದದೋ ಹೊ…ಹು!! ಆಲುಬಾಯಿ ಗೆಂಡೆಂದ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ತೊರುಸ.. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೋ!

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಕೇನೆಗೆಂಡೆ ಮೇಲಾರವೋ…?! ತೊರುಸುತ್ತು ಹೇಳಿ ಶೇ.ಪು ಭಾವ ಇಲ್ಲೆ ದಾಂಟಿಸಿದ್ದದೋ ಹೊ…ಹು!! – ಭಾವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊರುಸದ್ದ ಕೇನೆ ಗೆಂಡೆಯುದೇ ಇದ್ದು ಆತೋ. ಅದೂ ಆಗದ್ರೆ ಮುಂಡಿದಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವೊ ಅದೂ ತೊರುಸುತ್ತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕಾನಕಲ್ಲಟೆಯ ಬಿತ್ತು ತೆಗೆಯದ್ದೆ ಮೇಲಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಆತೋ …..
  ಉತ್ತರ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಂಗೇ ಹೇಳೆಕ್ಕು ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ತೊರುಸುತ್ತು ಹೇಳಿ ಜಾರೀರಾಗ ಆತೋ ….. ಇದಾ ಹಾಲುಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರೆ …ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ…..

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಇಲ್ಲೆ…, ಈಗ ತಲೆಬೆಶಿ ಇಲ್ಲೆ. ಬೋಚಬಾವ ಧೈರ್ಯ ಹೇಯ್ದಾ…. ನವಗೆ ಎಸರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಹೇದು. ಬಾಗ ಆ ಸಪೂರದವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕುವೋ ಹೇದು.

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಎಸರು ಮಾತ್ರಾ ಸಾಕಾರೆ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ಮೇಲಾರ ಮಾಡಿ ಬಳುಸುವೊ ಆತೋ..

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಾಗವೂ ಆವ್ತು ಎಸರೂ ಆವ್ತು ರಸವೂ ಆವ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಧಾರಾಳ ಆವ್ತು ಭಾವ ನವಗೆ ಹೋ..ಹು.

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಕಾನ ಕಲ್ಲಟೆ ಬಿತ್ತು ತೆಗೆಯದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಾರ ಅಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲದೋ ….;)

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ…. ಆ ಬೆಳಿಶಾಲು ಕುಂಞಿ ಭಾವ ಇದಾರು ಹೇದು ಹೇಳಿ!

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಆ ಪಟ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತವು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎದುರಂದ ಒಂದು ಕನ್ನಾಟಿ ಹಿಡಿತ್ತಿತು ಚೆ!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ನಮ್ಮೂರಿಂಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪಗ ತೆಗದ ಫೋಟೋ ಆದ ಕಾರಣ ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಾಣಿ’ ಆದಿಕ್ಕೋ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 3. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಉಮ್ಮಪ್ಪ.. ಎನಗೊ೦ತಿಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಈ ಪಟಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಮಾ೦ತ್ರ..

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಅಣ್ಣೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತದು ಸುಲಾಬ ಹಾಂಗೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದದರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತೇ ಬಿಡ್ಲಾವುತ್ತೋ…..?

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ Reply:

  :-)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಬೋಸ ಬಾವ Reply:

  ಅಪ್ಪಪ್ಪು..!
  ನಿ೦ಗೊ ಲೊಟ್ಟೆ ಬಿಡೆಯಿ ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಗೊತಿದ್ದು.. 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ Reply:

  ಅಂತೇ ಇಡದ್ದೆ ಎಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆಯೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಈ ಬೆಳಿಮಾಣಿ ಬರೆ ಕುಂಞಿಮಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಅಂಬಗ ರುದ್ರ, ಸೂಕ್ತ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದನೋ ಈ ಮಾಣಿ..?
  ಉಮ್ಮಪ್ಪ.

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಮಾವಾ ಅವ ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿಂಡು ಎ ಸಿ ಯ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು…….

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ Reply:

  ಸೂಪರ್ರ್ರ್…!
  ಏಸಿ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾತು.. ಎತ್ತುಲೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಕ್ಕಡ. :(

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಅರ್ಗೆ೦ಟು ಮಾಣಿ

  ಈ ಬೆಳಿ ಮಾಣಿಯ ಪಟ ತೆಗದ ಆ “ಜನ” ಆರಪ್ಪ! ಈ ಬೆಳಿ ಮಾಣಿ ಪಟವೆ ತೆಗಕ್ಕೊ೦ಡಿಪ್ಪಾ೦ಗಿದ್ದು ;). ಈ “ಜನ” ಎ ಸಿ ಯ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬೆಳಿ ಮಾಣಿಯ ಕತೆ ಕ೦ಡು ಈ ಪಟ ತೆಗದ್ಸೋ ಹೇ೦ಗೆ [:P] ? ಎನಗೊ೦ತಿಲ್ಲೆ [:(]!

  [Reply]

  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಬೋಸ ಬಾವ Reply:

  ಓಯಿ..!! :)
  ಇದ್ಯ ಮಾರಾಯ ನೀನು..! 😀
  ಕಾ೦ಬಲೇ ಇಲ್ಲೆ.. 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಸುಭಗ

  ಈ ‘ಏ ಸಿ’ ಯ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ ಮಾಣಿಯ ಗುರ್ತ ಸುಲಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾರೆ ಪೆರ್ವ ಗಣೆಶಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡ್ನೇ ಒಪ್ಪವ ನೋಡಿರೆ ಸಾಕು!
  ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೂ ಈ ಮಾಣಿ ಕೊಡುವ ಒಪ್ಪದ ‘ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್’ ಇದು – 😀

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ Reply:

  ಅದಾ…!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಈ ಮಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಅದಾ…, ಮಾಣಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಪೊಕೇಟು ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದಾ..!

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  Shedigumme pulli Reply:

  Enta bhaava appacchiy poketu ashtu dodda iddo?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಶಾಂತತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವವೇಣೂರಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾ...ರೀಮಾಲಕ್ಕ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆದೊಡ್ಡಭಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ದೀಪಿಕಾಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ