ಶಿವಪೂಜೆಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ…

“ಶಿವಪೂಜೆಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ” – ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ರೂಢಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು. ಆದರೆ ಶಿವಪೂಜೆಗೂ ಕರಡಿಗೂ ಎಂತ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಓ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತಿನ ಸರಿಯಾದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎನಗೆ ಗೊಂತಾತು. ಅದರ ಸಣ್ಣ ವಿವರ ಕೆಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

“ಲಿಂಗಾಯತ” ಹೇಳುವ ಪಂಗಡದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸೊಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರ್ತವಡ. ಆ ಕರಡಿಗೆಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರ್ತಡ.
ಲಿಂಗಾಯತರು ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುಗಡ. ಹಾಂಗೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಪಗ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕರಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಕೊಂಡುಹೋಗದ್ದರೆ ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆಡ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ “ಶಿವಪೂಜೆಲಿ ಕರಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಾಂಗೆ” ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂತಡ.

ಇದೇ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರಲ್ಲಿ “ಶಿವಪೂಜೆಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ” ಹೇಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವಡ.

ನಿಂಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಶಿ..

ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

   

You may also like...

7 Responses

 1. ಹರೀಶ್ ಕೇವಳ says:

  ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿಥಿ, ಆಗಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು…

 2. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಆಗಿಕ್ಕು.ಆನೂ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ.
  ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟಲ್ಲಿ [ಕರಡಿಗೆ] ಹಾಕಿ ಮಡುಗುದಲ್ಲದೊ?

  • ಅಪ್ಪು ಎಸ್.ಕೆ. ಮಾವ.. ಆದರೆ ನಾವು ಕರಡಿಗೆಯ ಜೆನಿವಾರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೆ.
   ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

 3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಆಗಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು, ಹೇಳುಲೆಡಿಯ. ಆದರೂ, “ಕರಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಾಂಗೆ” ಇಪ್ಪದು “ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ” ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಂಗೆ ಆತು. ಬೇರೆ ಯೇನಾರೂ ಕಥೆ/ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು.

  • ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಪ್ಪಗ “ಕರಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಾಂಗೆ” ಇಪ್ಪದು “ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ” ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಏನಾರು ಕಥೆ/ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪವು ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು.
   ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ 🙂

 4. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಹೋ!!

 5. ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

  ಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಗಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿರುಗಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *