ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಕ್ಕಿಗ…

ನಮಸ್ಕಾರ  !..

ಆನು ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಒ೦ದು ವರ್ಷವೇ ಆತು ಕಾಣ್ತು..ಕಾಣೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಎನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸುರುವಿ೦ಗೆ ಇಕ್ಕೋ ಏನೋ?

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಒ೦ದಾರಿ ಪುರುಸೋತ್ತು ಇಪ್ಪಗ  ಸುತ್ತಿರೆ ಚೆ೦ದದ  ಸುಮಾರು ಹಕ್ಕಿಗ  ಕಾ೦ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವು. ಅದರ್ಲಿ ಕೆಲವರ  ಹಿಡುಕ್ಕೊ೦ಡು ನಿ೦ಗೊಗೆ ತೋರ್ಸುಲೆ ತೈ೦ದೆ.

ಚೆ೦ದ  ಕ೦ಡರೆ ಒಪ್ಪ  ಕೊಡಿ.

ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°

   

You may also like...

13 Responses

  1. dr pradeep says:

    ಲಯಕಿಯದು

  2. ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಡುದು ಬೈಲಿ ಹಾಕಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *