ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013: ಫೋಟೋ ಪ್ರಥಮ: ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಳುಂಬು

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013” ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರೆಲ್ಲರಿಂಗೂ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಕರೆಯ ಬಂಧುಗೊಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹೀಂಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಬರವಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ – ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದ ಸೊತ್ತುಗಳ ಬೈಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಅದರ ಸವಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ಹಾಂಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಐದು ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ದ ಬರಹಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಳೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2013ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ.
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಳುಂಬು (ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°)ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ಕರ್ಣವೇಧನ : ಫೋಟೋ: ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಳುಂಬು

ಬಹುಮಾನಿತ ಫೋಟೋ:

ಕರ್ಣವೇಧನದ ಸಂದರ್ಭ

ಕರ್ಣವೇಧನದ ಸಂದರ್ಭ

~
ಸೂ:
ಬೊಳುಂಬು ಮಾವನ ಮೋರೆಪುಟ: ಸಂಕೊಲೆ

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

14 Responses

 1. a ramachandra bhat says:

  ಕೆಮಿಗೊಂದು ಒಪ್ಪಿ world wide’. ವಿಶಯ ಫೊಟೊ ಎರಡೂ ಚೆಂದ. ಅಭಿನಂದನೆಗೊ

 2. parvathi m bhat says:

  ಚೆ೦ದದ ಪಟಕ್ಕೆ ಮನ ತು೦ಬಿದ ಅಭಿನ೦ದನೆ.

 3. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು

 4. ರಘುಮುಳಿಯ says:

  ಬೊಳು೦ಬು ಮಾವ೦ಗೆ ಅಭಿನ೦ದನೆಗೊ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *