ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್

August 3, 2016 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 15 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬರೆದ್ದದು ನೋಡಿಯಪ್ಪಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆಟೀ ಕಳಂಜನ ನೆಂಪಾತು. ಪ್ರತೀ ವಷರ್ಾಣ ಹಾಂಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದರ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ಧ ಓ ಅಲ್ಲೆ ಕೇಳುವಾಗಳೇ ಗೇಟು ತೆಗದು ಮಡಗಿದೆ. ಝಲ್…ಝಲ್…ಶಬ್ಧದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಳಂಜ ಬಂತದ. ಅದರ ಅಪ್ಪ ಮೊನ್ನ (ಬಹುಷಃ ಮೋಹನ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು ಹಾಂಗಾದ್ದಾದಿಕ್ಕು). ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಆಣು. ಮೊನ್ನನ ಡಮಕ…ಡಮಕ…ಪೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಳಂಜ ಕೊಡೆ ತಿರುಗ್ಸಿಯೋಂಡು ಕೊಣುದತ್ತಯ್ಯ….ಕೊಣುದತ್ತು. ಆನು ಐದಾರು ಪಟ ತೆಗೆದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿಯಪ್ಪಗ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತ ಹಾಂಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಣ (`ನ’ ಕಾರ ಕ್ಕೆ `ಣ’ ಕಾರ ಹೇಳ್ತದು ಮೊನ್ನನ ಅಭ್ಯಾಸ) ಜೀಣ್ಸು ಪೇಂಟು ಇದ್ರೆ ಇವ್ಣಿಗೆ ಕೊಡಿಯಕ್ಕಾ...” ಪೈಸೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಿ ಮೊನ್ನ ಕೇಳಿತ್ತು.

“ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ? ಇವ್ನಿಗೆ ಅದು ಹಾಳಿತ ಆದೀತಾ?” ಕಳಂಜನ ತೋಸರ್ಿ ಕೇಳಿದೆ.

ನನ್ನಮ್ಮ ಟೈಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಲಿಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.” ಕಳಂಜ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಗದ ಬಾಯಿಗ ಹೇಳಿತ್ತದ.

ಹಾಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಹಳೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪೇಂಟೂದೆ ಅದರ ಚೀಲದೊಳಾಂಗೆ ಹೊಕ್ಕತ್ತು. ಅಂದರೂ ಅವಿಬ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆರಡ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ.

“ಇನ್ನು ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನ?” ಕೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪನೂ ಮಗನೂ ಮೋರೆ ಮೋರೆ ನೋಡಿಯೋಂಡವು. ಮಗನೇ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು,

“ಅಕ್ಕಾ…, ನೀವೀಗ ತೆಗೆದ ಪಟ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ…?”

ati kalanja
Aati Kalenja

ಎನಗೆ ಅದರ ಪಾಪ ಕಂಡತ್ತು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳಿತ್ತ ಇವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಪ್ಪ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಸ್ಮಾಟರ್್ ಫೋನು ಕಂಡೇ ಗೊಂತಿರ….,ಪಾಪ..ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೋಡಿಯೋಳಲಿ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿದೆ. ಕಳಂಜನ ಹತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಟಂಗಳ ತೋಸರ್ಿದೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡಿತ್ತು.

ಅಕ್ಕಾ, ಈ ಪಟ ಯಾವುದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲರ್ಿಲ್ಲ…,ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕುಣೀತೇನೆ…,ನೀವು ಚಂದದ ಪಟ ತೆಗೀಬೇಕು ಆಯಿತಾ…?” ಹೇಳಿತ್ತು.

`ಯೆಲಾ…ಇದರ ಬೀರ್ಯವೇ…?’ ಹೇಳಿ ಕಂಡ್ರೂ ಎಂತೂ ಹೇಳದ್ದೆ “ಆಯಿತು..” ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಪಟ ತೆಗವಲೆ ತಯಾರಾದೆ.

ಒಂದು….,ಎರಡು….,ಮೂರು….,ಪಟ ತೆಗದ್ದದೇ ತೆಗದ್ದು. ಎನಗೆ ಪಟ ತೆಗದು ಬಚ್ಚೀರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಣುದು ಬಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲೆ!

“ಏ…ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮಾರಾಯಾ…” ಹೇಳಿ ಆನು ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಿತ್ತು. ಪಟಂಗಳ ಕಳಂಜ ನೋಡಿತ್ತಯ್ಯ ನೋಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಘಂಟೆ ತಿರುಗ್ಸಿ ಮುರುಗ್ಸಿ ನೋಡಿತ್ತು. ಕಡೇಂಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು,

ಅಕ್ಕಾ…, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಟ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡ್ದ ಯ್ಯಾಂಗಲ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ…,ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು…,ಈ ಪಟವನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲಾ…ವಿಂಟೇಜ್ ಮೋಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಫೋಟೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಓಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ…,” ಹೀಂಗೇ ಅದು ಹೇಳಿಯೋಂಡು ಹೋದ ಹಾಂಗೇ ಎನಗೆ ಬೆಗರು ಬಿಚ್ಚಲೆ ಸುರುವಾತದ.

“ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಣ..,ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾ…?” ಕೇಳಿದೆ

“ನಿಮ್ಮದು 2ಜಿ ಅಲ್ವಕ್ಕಾ…? ನನ್ನತ್ರ 3ಜಿ ಉಂಟು…ಇವತ್ತು ತಲರ್ಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ…ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರು. ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮೂರು ಪಟವನ್ನು ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ…?” ಹೇಳಿತ್ತು. ಆನು ಗೆಬ್ಬಾಯಿಸಿ ನೋಡಿಯೊಂಡು ಅಂತೇ ತಲೆಯಾಡ್ಸಿಬಿಟ್ಟೆ.

3ಜಿ ಮೊಬೈಲು ಇಪ್ಪ ಜೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಹಳೆ ಜೀನ್ಸು ಪೇಂಟು ಎಂತಕೆ ಹೇಳ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ನಾಲಗೆ ಕೊಡಿವರೇಂಗೆ ಬಂತು. ಕೇಳ್ಲೆ ದೈರ್ಯ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ.

ಆಯ್ತು ಬತರ್ೇವೆ ಅಕ್ಕ..,ಬರುವ ವರ್ಷ ಕಾಣುವಾ..” ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಎರಡೂದೆ ಹೋದವು.

ಈ ವರ್ಷವೂದೆ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವಷರ್ಾಣ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂತ ಇತರ್ೋ…
ಅದರ ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎನಗಿಕ್ಕೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.

 

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು
  sheelalakshmi

  ಅಪ್ಪು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. N S JAYALAXMI

  ಸೂಪರ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜ.

  [Reply]

  ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು

  sheelalakshmi Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಮುಳಿಯ ಭಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕಜೆವಸಂತ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೀಪಿಕಾಪೆರ್ಲದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ