ಭರಣಿ-ಮಂಡಗೆ-ಮಡ್ಡಿಯಳಗೆ…

ನೆಗೆಮಾಣಿದು ಎಂತ ಶುದ್ದಿಲ್ಲೆ – ಕಾದೊಂಡಿತ್ತಿರೋ? ಇದಾ, ಆನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆತೋ?
ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಬರದು ಪಷ್ಟುಪ್ರೈಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ದಾ; ತೆಕ್ಕುಂಜೆಮಾವನ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆದವಕ್ಕೆ ಮರದಿಕ್ಕು, ತೊಂದರಿಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಮರದ್ದಿಲ್ಲೆ.. 😉
ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಅಂತೇ ಕೂದರೆ ಅಕ್ಕ, ಎಂತಾರು ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕನ್ನೇ – ಹೇಳಿ, ಯೋಚನೆಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಸರೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶುಬತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ತರವಾಡುಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಗೆ.
ಬೋಚಬಾವಂಗೆ ಕಾಳಿ ಒಲುದ್ದು ಅದೇ ದಿನ ಅಲ್ದಾ, ಹಾಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗುಶಿ ಮನಗೆ ಬಪ್ಪಗ ಆನುದೇ ಬೋಚಬಾವಂಗೆ ಈ ಪದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನೋಡಿ, ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ಹೇಳಿಕ್ಕಿ. ಆತಾ?
~
ನೆಗೆಮಾಣಿ

(ರಾಗ: ಧರಣಿಮಂಡಲ…)

ಬರಣಿಮಂಡಗೆ ಮಡ್ಡಿಯಳಗೆ
ಉಂಡೆ ತುಂಬಿದ ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ
ಕಂಡಕೂಡಲೆ ನೆಂಪು ಬಕ್ಕೂ
ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಯಾ…

ರಂಗಮಾವನ ಸೋದರತ್ತೇ
ಲಿಂಗು ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದೆ ಮಗಳೇ
ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಾ
ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಯೇ..

ಕಾರುಬಾರಿನ ಜೋರು ಮಾವಾ
ಕಾರು ಅರಡಿವ ಎರಡು ಮಕ್ಕೋ
ಆರು ಸೆಂಟ್ಸಿನ ಮನೆಯ ಒಳವೇ
ಬೆಂಗುಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಯೂ..

ಹಗಲು ಮಾಡುದು ತುಪ್ಪದಡಿಗೇ
ಇರುಳು ಉಂಬದು ಮೂಗಿನೊರೆಗೇ
ಕರಗಲಿಪ್ಪದು ಒಂದೆ ಗಳಿಗೇ
ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಗೇ..

ಊರಿಲಿಪ್ಪದು ರುಚಿಯೆ ಇಲ್ಲೇ
ಬೇರೆ ಊರಿನ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥವ
ಕಾರುವಷ್ಟುದೆ ತಿಂದು ತಿರುಗುದು
ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಯೂ..

ಉಂಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲೇ
ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟಿನ ಕೇಳುಲಿಲ್ಲೇ
ತುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟರುವೆ ಜೀವನ
ಬೆಂಗುಳೂರು ಶುಬತ್ತೆಗೇ..

~*~*~

ಈ ಸರ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದುವೇ ಪಷ್ಟು – ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುಗೋ – ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು?
ತೆಕ್ಕುಂಜೆಮಾವ ಎನ್ನ ಪುನಾ “ಖೆಣಿಯಾ” ಹೇಳಿ ಬೈಗು, ಆದರೆ ಇಪ್ಪ ಕತೆ ಹೀಂಗೆ! 😉

ವೋಯ್, ನಿಂಗಳೂ ಸೇರುಸುತ್ತರೆ ಸೇರುಸಿ, ಸೆಕೆಂಡು, ತಾರ್ಡು, ಬೂರ್ಡು ಪ್ರೈಸುಗೊ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು!

ನೆಗೆಗಾರ°

   

You may also like...

39 Responses

 1. L.B.PERNAJE says:

  ಒಪ್ಪ ಇಪ್ಪದದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಂತ ಒಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲೆಡಿಗು ? ಅದು ಬೇಲಿ ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ತಿಗೊಂಡಾಂಗೆ ಆಗದಾ ?

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಬೊಕ್ಕುಬಾಯಿಯ ಮುಸುಡಿನೋನೆ
  ಸೊಕ್ಕು ಸಾಕೂ ನಿನ್ನದಿನ್ನು
  ಸುಕ್ಕುರುಂಡೆ ಎರಡು ನಿನಗೆ
  ತುರ್ಕುಸುವೆ ಬಾಯೊಳದಿಕೆ..

  ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ …ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *