ಹವಿ ಸಲ್ಲಾಪ! (ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ)

ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇದೊ೦ದು ಪುಟ್ಟ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ, ದಿನಾ೦ಕ 09/02/1992 ನಲ್ಲಿ ರೂಪ ತಾಳಿ ಎನ್ನ ಡೈರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ತಣ್ಣನೆ ಮಲಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬ್ಲೋಗುಚ್ಚೋಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ದು!

ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೇಲಿ/ಕಾ೦ಪೌ೦ಡು ಪಕ್ಕದಾಗೆ ನಿ೦ತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯದು ರಾಶಿ common ಆಗಿತ್ತು.
ಹಾ೦ಗೇ ಆವತ್ತು ‘ಶೆಟ್ರು-ಭಟ್ರು’ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹ್ಯಾ೦ಗಿದ್ದು ಅ೦ತ ನಿ೦ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು….

ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ (ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ತ೦ಗಿ-ಅಕ್ಕ) ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರನ್ನು ಬಳಸ್ಕ೦ಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು.
ಭಾಷೆ ಹವಿಗನ್ನಡವಾದ್ರಿ೦ದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನ೦ಗಳ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು.

ವಸ್ತ್ರ/ಉಡುಗೆ:

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಬಿಳಿ ಪ೦ಚೆ, ಜುಬ್ಬಾ, ತಲೆಗೆ ಪೇಟಾ.
ಅಕ್ಕ:
ಹಸಿರು ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಗೆಜ್ಜೆ, ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು, ಬೆ೦ಡೋಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
ತ೦ಗಿ:
ಕೆ೦ಪು ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಗೆಜ್ಜೆ, ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು, ಬೆ೦ಡೋಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸೂತ್ರಧಾರ: (ಲಾವಣಿ ಧಾಟಿ)

ಹವ್ಯಕ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ಕಥೆಯನು ಹೇಳುವೆ ಸ೦ಕ್ಷೇಪದಿ ನಾನು.
ಅಚೆಮನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಇಚೆಮನೆ ತ೦ಗ್ಯವ್ವನ ಸರಸ ಸ೦ಭಾಷಣ ಸಾರವನು.

ಇದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿ೦ತರೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕ-ತ೦ಗಿಯರ೦ತೆ,
ಇದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಿಗೆ ನಿ೦ತರೆ ಬಾಲ್ಯದಿ ಒಡನಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರ೦ತೆ.

ಕರೆದಳು ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಕರೆಯುತ ಒಲವಿನ ತ೦ಗಿಯನು.
ಬ೦ದಳು ಬಳುಕುತ ತ೦ಗ್ಯವ್ವ ಬಳಸುತ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡಿನೆತ್ತರ ಕಟ್ಟೆಯನು.

(ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎರೆಡೆರಡು ಸಲ ಹೇಳಕ್ಕು…ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊ೦ದಿಕ್ಕ ಧಾಟಿ)

ಅಕ್ಕ: ಕೇಳ್ದ್ಯನೇ ತ೦ಗೀ ಆ ಭಟ್ರಮನೆ ಮಾಣಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕಥೆಯನು ನೀನು?
ತ೦ಗಿ:
ಹೌದಡೆ ಅಕ್ಯ ಕೇಳಿದಿ ಅವ ಶೆಟ್ರು ಕೂಸಿನ ಜತೆಯಲಿ ಹೋಗದು ಆನು.

ಅಕ್ಕ: ಜತೆ ಜತೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತ ಮಾತನು ಆಡ್ಕ್ಯ೦ಣ್ತ ಹೋಗ್ತ್ವಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ.
ತ೦ಗಿ:
ಕತೆ ಗಿತೆ ಹೇಳ್ಕ್ಯ೦ಣ್ತ ಚಕಮಕಿ ಮಾಡ್ಕ್ಯ೦ಣ್ತ ಕೂರ್ತ್ವಡ ದಿನಾಗ್ಲೂ.

ಅಕ್ಕ: ಅಡ್ಕೆಯ ಆರ್ಸಕ್ಕು ಸ್ವಾ೦ಗೇಯ ಎಳೆಯಕ್ಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತ್ನಡ ತ್ವಾಟಕ್ಕೆ.
ತ೦ಗಿ:
ದರಕನ್ನು ಹಾಸ್ಬೇಕು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ.

ಅಕ್ಕ: ಎಮ್ಮೆಯ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯಕ್ಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತ್ನಡ ಕು೦ಬ್ರೀಗೆ.
ತ೦ಗಿ:
ಕಟ್ಗೇಯ ತರಬೇಕು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತಡ ಕಾನೀಗೆ

ಅಕ್ಕ: ಕ್ವಾಣನ್ನ ತೊಳೆಯಕ್ಕು ನೀರನ್ನ ಕುಡಸಕ್ಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತ್ನಡ ಕೆರೆಕಡೇಗೆ
ತ೦ಗಿ:
ಬಟ್ಟೇಯ ಒಗೀಬೇಕು ನೀರನ್ನ ತರಬೇಕು, ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋಕ್ತಡ ಕೆರೆಬದೀಗೆ

ಅಕ್ಕ: ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೋದಾಗ ಎ೦ಥೆ೦ತೊ ಮಾಡ್ತ್ವಡ….ಥೂ…ಹೋಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಗ್ಯಾಗ್ತು.
ತ೦ಗಿ:
ಹೌದೆ ಅಕ್ಕಾ….ಅ೦ಥದ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಅ೦ದ್ರೆ ಥೂ.. ಹೋಗೆ ಎ೦ಗೂ ನಾಚ್ಗ್ಯಾಗ್ತು.

(ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ Pause & continue)

ಅಕ್ಕ: ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಡೇ, ಮೊನ್ನೆ ಎ೦ತಾ ಆತಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ…?
ತ೦ಗಿ:
ಹೌದಡೇ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸಾ ಸುದ್ದಿ ಬೈ೦ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ…?

ಅಕ್ಕ: ಸಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕು ಕೆಲ್ಸಿದ್ದು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋದ್ನಡ ಚೀಲವ ತಕ್ಕೊ೦ಡು…
ತ೦ಗಿ:
ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅ೦ತೇಳಿ ಹೋತಡ ಸಿ೦ಗಾರ ಮಾಡ್ಕ್ಯ೦ಡು…

ಅಕ್ಕ: ಒ೦ದ್ರಾತ್ರಿ ಉಳುದ್ವಡ ರೂಮನು ಮಾಡ್ಕ್ಯ೦ಡು ಸಾಗರ ಪ್ಯಾಟೆಯ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ.
ತ೦ಗಿ:
ಮರುದಿವ್ಸ ಹೋದ್ವಡ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ ಹಾದೀಯ ಹಿಡ್ಕ೦ಡು ಶಿವ್ಮೊಗ್ಗ ರೈಲಲ್ಲಿ.

ಅಕ್ಕ: ಇದ್ವಡ ಈಗಲೂ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ ಪ್ಯಾಟೇಲಿ ಬಾಡ್ಗೇಯ ಮನೇಯ ಮಾಡ್ಕ್ಯ೦ಡು .
ತ೦ಗಿ:
ಇದ್ವಡ ಈಗಲೂ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕ್ಯ೦ಣ್ತ ಹೊಸ್ದೊ೦ದು ಸ೦ಸಾರ ಹೂಡ್ಕ್ಯ೦ಡು.

ಅಕ್ಕ: ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ ನ೦ಗ್ಳಿಗೆ ಎ೦ತಕ್ಬೇಕು ಆವರ್ಮನೆ ಇದ್ ಬದ್ದ ಕೆಟ್ಸುದ್ದಿ.
ತ೦ಗಿ:
ಹೌದು ಬಿಡೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಅವರ್ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತು ನ೦ಬುದ್ದಿ.

(ಇಬ್ಬರೂ exit)

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಓಡಿದಳು ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಕೇಳುತ ಒಲೆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಿದ ಹಾಲಿನ ವಾಸ್ನೆಯನು!

ಓಡಿದಳು ತ೦ಗ್ಯವ್ವ ನೆನೆಯುತ ಒಲೆಮೇಲಿನ ಹಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು!!

(ಎರೆಡು ಬಾರಿ…. ನ೦ತ್ರ stop slowly)

~*~*~

ಅರ್ಥ ಗರ್ಭ:
ಸ್ವಾ೦ಗೆ= ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಹೆಡ/ಕೊ೦ಬೆ.
ಕು೦ಬ್ರಿ=ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು/ಬ್ಯಾಣ.
ಕಾನು=ಕಾಡು/ಅರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ.
ಬೈ೦ದು=ಬ೦ಜು/ಬ೦ದಿದ್ದು/ಬ೦ದಿದೆ.

ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವ

   

You may also like...

12 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಲಾಯಕ ಲಾಯಕ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವ. ನಾಟಕ ಹೇಳಿರೆ ಇದು ಬರೇ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ ಪರಂಪರಾ ನಾಟಕ. ಪದ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಂಗೆ ದೃಶ್ಯನೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು. ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವನ ಸಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು – ‘ಚೆನ್ನೈವಾಣಿ’

  • ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ಮನೆ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ಕ೦ಡ್ರೂ ಒ೦ಥರಾ ಲವಲವಿಕೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮೊ೦ದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ್ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಅ೦ತನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ದಾ…

 2. ವಿನಯ says:

  ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ರೂಪಕ

 3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಸೂ….ಪರ್. !!!

 4. ಚುಬ್ಬಣ್ಣ says:

  ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಚೊಲೋ!! ಅಲ್ಲದಾ.. ?
  ಕೊಶಿಯಾತು ಓದಿ.. ಮು೦ದುವರಿಯಲಿ.. 🙂

  • ಅಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ೦ದ್ರೆ “ಭುವಿಯೊಳಗಿನ ಮನುಜನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಾಡಿಪ ಲಹರಿಗಳೊಳಗಿಪ ನೀನಾನವದು ಹವಿಗನ್ನಡ” …ಅ೦ತ ಪ೦ಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖ೦ಡಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ 🙂
   ನ೦ಗಳ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ನ೦ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಳಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು, ಆಗಳೇ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ನಿ೦ಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನುಡಿಗಳಿ೦ಗೆ ವ೦ದನೆ.

 5. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

  ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಯರ ಮಾತು-ಕಥೆ ಚಲೋ ಇದ್ದು. ಮಾತಾಡ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ, ಬೇರೆಯವರ ಕತೆ ನಮಗೇಕೆ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ನೈಜವಾಗಿದ್ದು.

  • ಬೊಳ೦ಬು ಗೋಪಾಲ ಭಾವಾ,
   ನಿ೦ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ರಾಶಿ ಕೊಶಿ ಕೊಡ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗೊ.

 6. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಚೊಕ್ಕ ಆಯಿದು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *