ಗೋಸಂತತಿ ಪುಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಅದುವೇ “ಹಬ್ಬ”..!

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳ್ತ 200ನೇ ಶುದ್ದಿ!
2009-ಜೆನವರಿಂದ ಇಂದಿನ ಒರೆಂಗೆ ಒಟ್ಟು 200 ಶುದ್ದಿ ಆತು.
“ಇನ್ನೂರಾತು, ಇನ್ನೆಂತರ? ಇನ್ನು ಸಾಕೋ? ಇನ್ನೂ ಬೇಕೋ? ” -ಕೇಳ್ತ° ಒಪ್ಪಣ್ಣ
-ನಿಂಗಳೇ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ!
~
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

ನಮ್ಮ ದೇಶಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಯಂತಿಗಳೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸುಂದರಿಗಳೂ ಇದ್ದವು – ಹೇದು ಸುಭಗಣ್ಣ ಒಂದೊಂದರಿ ನೆಗೆಮಾಡುದಿದ್ದು!
ವಿಶಯ ಅಪ್ಪದ್ದೇ; ಅಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಆರ ಜಯಂತಿ ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅವರ ಕತೆ ಎಂತರ ಹೇಳ್ತದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇದಾ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಳುದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕತೆ ಬೈಲಿಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿದು, ಅಲ್ಲದೊ?
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸುಭಗಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಮಾತಾಡುವಗಳೇ ಸುಭಗಣ್ಣ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮಾಡಿದ್ದು.
ಹ್ಹೆ! ಸುಭಗಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು?
~
ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ಈ ವಾರ – ಕಳುದ ವಾರ ಆಗಿಂಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದಾಂಟಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದವಾಡ; ಅಲ್ಲದೋ?
ಕನ್ನಡಿಪರಂಬು ಹೇಳ್ತ ಜಾಗೆಲಿ ಆದ ಯೇವದೋ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಕ್ಕೆ “ಗೋವಿನ” ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬರುಸಿದ್ದವಾಡ.
(ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುರುಗೊ ಬಪ್ಪಲೆ ಬೈಲಿನ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನೇ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ; ಅದಿರಳಿ.)
ಅದಾಗಿ ವಯನಾಡು ಊರಿಲಿಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದಪೂಜೆಯೋ – ಭಿಕ್ಷೆಯೋ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾವುತ್ತವಾಡ.
ಹಾಂಗೆ, ಗುರುಗೊ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಪಾಗ, ಅನುಕೂಲಾವಕಾಶ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಹಲವು ಜೆನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಪದು ಕ್ರಮ – ಹೇದು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಭಾ°ವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನಾಡ.
ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಮಂಡಲದ ತುಂಡು ಜವ್ವನಿಗರು ಹೋವುಸ್ಸು – ಹೇದು ನಿಜ ಆತಾಡ. ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಸುಭಗಣ್ಣನೂ ಇತ್ತಿದ್ದವಿದಾ.
ಮೊನ್ನೆಯೇ ಹೋಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗುಶಿ, ನಿನ್ನೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟು, ಹೊತ್ತೋಪಗ – ನಾವು ಸೂರಂಬೈಲು ಹಾಲಿನ ಡಿಪೊವಿಂದ ಬಪ್ಪಗ – ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಮತ್ತೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಬಂದದು.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗಳೇ – ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ನೆಗೆಯೂ ಬಂದದು. ಅದಿರಳಿ.
~
ಬರೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುದ್ದಿಯೋ? ಅಲ್ಲ – ಬೈಲಿಂಗೆತ್ತುವನ್ನಾರವೂ ಹಲವು ಶುದ್ದಿಗಳ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಬಂದೆಯೊ°.
ಅಭಾವ° ಮೊನ್ನೆ ಅತ್ತೆಮನೆಗೆ ಹೋದ ಶುದ್ದಿ, ಟೀಕೆಮಾವಂಗೆ ಮುದ್ದಣು ಬಿದ್ದ ಶುದ್ದಿ, ಮುಳಿಯಭಾವಂಗೆ ಜೋಡು ಕಚ್ಚಿದ ಶುದ್ದಿ, ಚೆನ್ನೈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಬಿದ್ದ ಕತೆ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮದುವೆಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮು ಒಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರುದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಲಿ ತೊಳೆಶಿದ ಶುದ್ದಿ, ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಊರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲಿದ ಶುದ್ದಿ – ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಶಯಂಗೊ.
– ಈ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುದ್ದಿಯೂ ಬಂತು.
ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಭಾವ°, ಮೀನಗೆದ್ದೆ ಭಾವ°, ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ° – ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಸೇರಿಂಡು ರೈಲಿಲಿ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿ ಹೋದ್ಸಡ. ಕಣ್ಣನೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ ವಯನಾಡಿಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳ ಕಳುಶೆಂಡು ಇಂದು ಬತ್ತಾ ಇಪ್ಪದಾಡ. ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ° ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನಾಡ; ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಭಾವ° ರೈಲಿಲೇ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಹೋದನಾಡ, ಮೀನಗದ್ದೆ ಭಾವಯ್ಯ ಅತ್ಲಾಗಿ, ಸುಭಗಣ್ಣ ಇತ್ಲಾಗಿ ಬಂದವಾಡ.
ಬಾರದ್ದೆ- ಮನೆಲಿಯೂ, ತೋಟಲ್ಲಿಯೂ, ಪೇಟೆಲಿಯೂ – ಕೆಲಸ ಆಗೆಡದೋ – ಹೇಳಿಗೊಂಡವು; ಪಾಪ! ಅದಿರಳಿ.
~

ಗುರುಗೊ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿ ಇಪ್ಪಗಳೂ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಭಾವ° ಗಟ್ಟ ಹತ್ತುಸ್ಸು– ಎಂತ ಸಂಗತಿ?
“ಅದೆಂತಗೆ ಹಾಂಗಾರೆ?” ಕೇಟೆ.
“ಗೋಪುಷ್ಟಿದು ಎಂತದೋ ಮೀಟಿಂಗು ಇದ್ದಾಡ” ಹೇಳಿದವು ಸುಭಗಣ್ಣ.
“ಮರದಿನ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಳಿದ್ದಾಡ, ಹಾಂಗೆ ಇಂದೇ ಓಡಿದ್ಸು” – ಹೇಳಿದವು.
ಎಂತರ ಭಾಷಣ ಆಡ? ಕೇಟೆ. ಗೋಪುಷ್ಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ; ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿವರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ – ಹೇಳಿದವು.
ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಂದ ರೈಲಿಲಿ ಬಪ್ಪಗ ಎಡಪ್ಪಾಡಿಭಾವ° ಇವರ ಹತ್ತರೆ ಅದರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಂಡೇ ಬಂದದೋ ತೋರ್ತು; ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಗಣ್ಣನ ನಾಲಗೆ ಕೊಡಿಲಿ ಇದ್ದತ್ತು.
ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಭಾವ° ಹೇಳಿದಾಂಗೇ ಸುಭಗಣ್ಣ ಹೇಳಿದವು; ಅವು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಈಗ ನೆಂಪಿಪ್ಪಷ್ಟು ಹೇಳಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆತೋ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ; ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವನೇ ಹೇಳುಗು.
~

ಗೋ ಪುಷ್ಟಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ:
ತೆಂಕ್ಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಾ ಯಾಗ ಕಳಿಶಿ ಬಪ್ಪಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಗದ ಶುದ್ದಿ ಬಂತು ಹೇದು ಗ್ರೇಶಿಕ್ಕೆಡಿ; ಇದು ಯಾಗ ಅಲ್ಲ – ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡಾ ಅಭಿಯಾನ.
ಸಮಾಜದ ‘ತಿಳಿವಳಿಕೆ’ಗೆ, ಎಚ್ಚರುಸಲೆ ಇಪ್ಪ ಅಭಿಯಾನ.
ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುಸಲೆ ಆವುತ್ತ ಗೋಸೇವೆ;
ಗೋಮಾತೆಯ ಒಳಿಶಲೆ, ಮುಂದಂಗೂ ಒಳಿಯಲೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಸಲೆ ಇರ್ತ ಮಹಾ ಕೈಂಕರ್ಯ.

ಮಠಲ್ಲಿ ಒಂದು “ಮಹಾನಂದಿ” ಇತ್ತು – ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ? (ಸುಭಗಣ್ಣ ಕೇಳುವಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಗೊಂತಿತ್ತು – ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?)
ಅಷ್ಟೆತ್ತರದ ಸುಂದರ-ದೈತ್ಯ ಹೋರಿ ಆದರೂ ಮಹಾ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ “ಸಾಧು” ಆಗಿತ್ತಾಡ ಅದು.
ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನವಗೆಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೇ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ-ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದತ್ತಾಡ ಆ ಮಹಾನಂದಿಗೆ.
ಒರಿಶಕಾಲ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ನಂದಿ ನವಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು.

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ, ಸಂತರಾಗಿದ್ದೋರು ತೀರಿಗೊಂಡರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತು? – ವೃಂದಾವನ ಮಾಡ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ; ಈ ಮಹಾನಂದಿ “ಸಂತನ” ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗೋವು; ಹಾಂಗಾಗಿ, ಅದರ ನಿರ್ಗಮನವ “ಸಂತರ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾಂಗೇ” ಮಾಡೇಕು – ಹೇದು ಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯಿದಾಡ.
ಹಾಂಗಾಗಿ – ಆ ಮಹಾನಂದಿಯ ನೆಂಪಿಂಗಾಗಿ “ಗೋಲೋಕ” ಹೇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್-ಗೋ-ವಿಶವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತ ಏರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸನಗರಲ್ಲಿ ಆವುತ್ತಾಡ.
ಗೋವಿಂಗೆ ಸಮ್ಮಂದಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ನಮುನೆ.
ಗೋವಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗೋವಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಬಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೊ, ಮದ್ದುಗೊ – ಎಲ್ಲವೂ.
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನಂದಿಯೇ.
ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಗೋಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟುಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ “ಗೋ-ಪುಷ್ಟಿ ಅಭಿಯಾನ” ಇಪ್ಪದಾಡ.
~

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇದರೆ – ಮನೆ-ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಪ್ಪದು.
ಸಂಪರ್ಕ ಅಪ್ಪದು ಆರು? ಹೇಂಗೆ? ಎಂತಗೆ? ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೊ ಬತ್ತು. ಆರು ಸಂಪರ್ಕ ಅಪ್ಪದು? ನಾವೇ! ಆರ ಆಯೇಕಾದ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನೇ!
ಚೆಲ, ಇದೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲೆಯ ಹಾಂಗಾತಾನೇ – ಹೇದೆ, ಸುಭಗಣ್ಣಂಗೆ ಇರ್ತಲೆಯ ಶುದ್ದಿ ಕೇಟ್ರೆ ಕೆಮಿಕುತ್ತ ಆವುತ್ತಿದಾ!

ಅಪ್ಪು, ನಾವು – ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯೇಕಪ್ಪದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದಶ – ಸುಭಗಣ್ಣ ವಿವರ್ಸಿದವು.
ದನಗಳ ಸಾಂಕುಸ್ಸು ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಹರಿಯದ್ದ ಜೆಂಬಾರ, ಅದು ಆಗಹೋಗದ್ದ ಒಯಿವಾಟು ಹೇದು ಬೈಲಿನೊಳ ಹಲವು ಜೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದವು ಅಲ್ಲದೋ – ಅವರ ಭೇಟಿ ಆಯೇಕಾದ್ಸು.
ಆಗಿ? ದನ ಸಾಂಕಾಣ ಬಂಙ ಏನಿಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಎಡಿಗು, ದನ ಸಾಂಕಿ, ಸಾಂಕೇಕು – ಹೇದು ಅವರ ಓಲೈಸುದು ಸುರುವಾಣ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಬಾಕಿದ್ದೋರಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತರಿಂದ ಮದಲು – ನವಗೇ ಅರ್ಧಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬ° – ಸಾಂಕಲೆ ಹಿಂಜರಿವ ನಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಗೋಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಅರ್ಧಮನಸ್ಸಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತದು.
~

ಅತಿಮೀರಿ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು, ಆದರೆ – ಪೇಟೆ ಮನೆಲಿ, ಒಂಟಿ ಮನೆಲಿ, ಒರಿಂಕಿನ ಮನೆಲಿಪ್ಪದು ಹೇದು – ಸಾಂಕುತ್ತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬೊ° – ಅವ ಎಂತ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು?
ಅಂತವರಿಂದ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸುತ್ತದು ಎರಡ್ಣೇ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಗೋಸೇವೆಗೆ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಂಗೊ ಇದ್ದು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಯೇವದಾರು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು. ದನಗೊ ತಿಂಬ ಬೆಳುಲೋ, ಹಾಳೆಕಡೆಯೋ, ಹಸಿಹುಲ್ಲೋ – ದಾಸನವೋ – ಮೇವು ತಪ್ಪಲೆ ಸಕಾಯ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು. ಆರಾರು ದನ ಸಾಂಕುತ್ತೋರಿಂಗೆ ಎಡಿಗಾದ್ಸರ ಎತ್ತುಸುಲಕ್ಕು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೋವಿನ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ತದು ಆಶಯ ಆಡ.
ಗೋಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಪ್ಪಾ – ಹೇದು ಹುಡ್ಕುಸ್ಸು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮಠದ್ದೇ ಹಲವು ಗೋಶಾಲೆಗೊ ಇದ್ದು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತರೆ ಧಾರಾಳ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕಡ.
~
ದನವ ಸಾಂಕುಲೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲೆ, ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡ್ಳೂ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇದರೆ –ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ಜೆನರ ಆದರೂ – “ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡೇಕು” ಹೇಳ್ತದು ಮೂರ್ನೇ ಹಂತ.
ನೂರು ಜೆನ ಹೊಸಬ್ಬರ ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುಸಿ, ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯ ತಿಳುಶೇಕಾದ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ.
ಆರಿಂಗೆ ತಿಳುಶೇಕಾದ್ಸು? ದನುವಿನ ಸರೀ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪ ಬಟ್ಯಂಗೆ ತಿಳುಶುತ್ತದು ಇದ್ದನ್ನೇ – ದನಂದ ತುಂಬ ದೂ…ರ ಒಳುದ ಶುಭತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಂಗಿರ್ತೋರಿಂಗೆ ವಿಶಯ ಎತ್ತುಸೇಕು. ಅವರ “ಗೋವಿಂಗೆ” ಹತ್ತರೆ ಮಾಡ್ಸೇಕು. ಅಂತವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಸೇಕು. ಅವರ ಕ್ರಮೇಣ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆಕ್ಕು; ಅವರಿಂದ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸೇಕು – ಹೇಳಿಗೊಂಡವು ಸುಭಗಣ್ಣ.
ನಮ್ಮದೇ ಗೋಶಾಲೆ ಆಯೇಕು ಹೇದು ಏನಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಗೋವುಗೊ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆತು; ಅಷ್ಟೇ!

~
ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಗೋವಿಂಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತು.
ದೀಪಾವಳಿ ಗವುಜಿಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದು ಮರೆತ್ತಿಲ್ಲೆ ನಾವು; ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೆಂಪಿರಲಿ.
ಗೋವಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತವು; ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಂಗೊ ಹಲವಿದ್ದು – ಅದರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಗೋಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡುಸುವೊ°;
ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡ್ತ ಹಾಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುಸುವೊ°,
ಗೋವಿಂದಾಗಿ ಬೆಳದ ಜೀವನ ಗೋವಿಂಗಾಗಿ ಬದ್ಕುವಹಾಂಗೆ ಮಾಡುಸುವೊ°,
ಗೋವಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಯೆತಾಶೆಗ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೊ°,
ಗೋಲೋಕವ ಹುಟ್ಟುಸಿ, ಬೆಳೆಶಿ, ಕಾಪಾಡಿಗೊಂಡು ಬಪ್ಪೊ°..
– ಸುಭಗಣ್ಣ ಹೇಳುವಗಳೇ ಸಾರಡಿ ತೋಡು ಎತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ತೋಡಕರೆಲೇ ಹೋದವು; ನಾವು ಇತ್ಲಾಗಿ ಬಂತು.

ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರುದೇ “ಗೋಪುಷ್ಟಿ” ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡುವೊ°, ಆ ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿಯಾಣ “ಹಬ್ಬ” ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವೊ°, ಹತ್ತು ಜೆನ ಗೋಪ್ರೇಮಿಗೊಕ್ಕೆ ಹೇಳುವೊ° – ಹೇದು ಕಂಡತ್ತು.
ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ವಾರ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಸು.
ನಿಂಗಳ ಪೈಕಿಯೋರಿಂಗೆ ತಿಳುಶುತ್ತಿರಲ್ಲದೋ?

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಭೂಲೋಕಲ್ಲೇ ದೇವಲೋಕ ತೋರ್ಸಿದ ಮಹಾನಂದಿಯ ನೆಂಪಿಂಗೆ ಗೋಲೋಕ ಕಟ್ಟುಸುವೊ°!

ಸೂ:

 • ಎಡಪ್ಪಾಡಿಭಾವ ಸುಭಗಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟ “ಅಭಿಯಾನ”ದ ಕಾಗತಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ಒಪ್ಪಣ್ಣ

   

You may also like...

23 Responses

 1. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ says:

  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ಧಿಗೊ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಡ..ಅದು ಹೀಂಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ…ಗೋಪುಷ್ಟಿ ಕರ್ಯಕ್ರಮವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ..

 2. ಒಪ್ಪಣ್ಣ………….. ಲೇಖನ ಸಮಯೋಚಿತ. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ದು. ಒಪ್ಪಣ್ಣ…………
  ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕೈಲಿ ಮಡಗಿಯೊಂಡು ತಿಂಬಲೆ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತವರತ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಲದೋ? ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಹಾಂಗಾತನ್ನೆ ನಿನ್ನ ವರಸೆ!!! ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತವರ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡೆಡ. ನಿನ್ನ ತನು, ಮನ, ಜ್ನಾನ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ಬೈಲಿನವರ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಶುಭಹಾರೈಕೆ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಎಲ್ಲೋರು??

 3. ಪ್ರಸನ್ನತ್ತೆ says:

  ಸರಿಯಾದ್ದನ್ನೆ ಹೇಳಿದವು ವಿಜಯತ್ತೆ. ಇನ್ನೂರು, ಮುನ್ನೂರು, ಸಾವಿರ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇಡ ಆತೋ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.

 4. shyamaraj.d.k says:

  ಲಾಯಕ ಆಯಿದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ,ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ… ಇನ್ನೂರು,ಮುನ್ನೂರು,……ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲೆ.

 5. ಬರವದು ಮುಂದುವರಿಯೆಕ್ಕು.

 6. ಹೀಂಗೆಯೇ ಸಾಗಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
  ಶುಕ್ರವಾರ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದು ಸಿನೆಮಾ ಪುರವಣಿ ನೋಡುವದರ ಬದಲು ಇದರ ನೋಡುವದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ನಾಕು ಒರುಶ ಆತು. ಇನ್ನು ಅದರ ಬದಲುಸುದು ಹೇಂಗೇ…?!!!

 7. ಬರಹ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ದು. ನಿ೦ಗಳ ಹವಿಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆಳ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಓದುಲಕ್ಕೆ ಚೂರು ನಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ವಿಷಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇದ್ದು, ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ.

 8. ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು. says:

  ಬೇಡ ಬೇಡ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ … ಪ್ರತೀ ವಾರ ಬಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಧ್ಧಿಗೊ ನಿಂಬ ಯೋಚಯೇ ಬೇಡ ಆತಾ?
  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲು ಲಾಯಿಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ (ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುಧ್ಧಿಗೊ + ನೆರೆಕರೆಯವರ ಲೇಖನಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ)…

  ಗೋ ಪುಷ್ಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಶಿ ಬರದ ಶುಧ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಲಾಯಿಕಾಯಿದು.
  ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂಗೊ ತುಂಬಾ ಲಾಯಿಕದ್ದು.
  ವಿವರ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆತು.
  ~ಸುಮನಕ್ಕಾ…

 9. ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣ,
  ಈ ವಾರದ ಶುದ್ದಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ದಿ!

  ಗೋವುಗಳ ಸಂತತಿ ಪುಷ್ಟಿ ಆಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಬೈಲು, ಗೆದ್ದೆ, ತೋಟ ಬೇಕು.
  ಬೈಲು, ಗೆದ್ದೆ, ತೋಟ ಪುಷ್ಟಿ ಆಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಎಲ್ಲೊರೂ ಅವರವರ ಮನೆ ಜಾಗೆಯ ಒಳಿಶೆಕ್ಕು.

  ನಮ್ಮ ಬೈಲು ಪುಷ್ಟಿ ಆಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬೇಕು.
  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿಗ ಬೇಕಾದರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ವಾರವಾರ ಹಲವು ವಿಷಯಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೆಕ್ಕು.
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬರದ ಶುದ್ದಿಗಳ ಲಕ್ಷ ಜನ ಓದಿ ಎಲ್ಲೊರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಬ್ಬೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆಂಗೆ, ಅಬ್ಬೆ ಭಾಶೆಯ ಕಡೆಂಗೆ, ಗೋಮಾತೆಯ ಕಡೆಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಡೆಂಗೆ ಹರಿಯೆಕ್ಕು.

  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬೈಲಿನ ಚೇತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹಗಲಿರುಳಿನ ಹಾಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇರೆಕ್ಕು.
  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಸಾರಸ್ವತ ಹರಿವಿಂಗೆ ಶ್ರೀಗುರುದೇವರ ಹೆರಿಯೋರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಕ್ಷೆ ಸದಾ ಇದ್ದುಗೊಂಡು, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯಂಗಳ ಬೆಳಗಿಸಿಗೊಂಡು ಬೈಲಿಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗೆಕ್ಕು.

  ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆಯೋರ ಎಲ್ಲೊರ ಸೇರ್ಸಿಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯಾಣ, ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಂಗ ಬಂದುಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲದರ ಪಾಕಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಶುದ್ದಿಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಹೊತ್ತುವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದ್ದೆ ಯೇವತ್ರಾಣ ಹಾಂಗೆ ಬೈಲಿಲಿ ಬತ್ತಾ ಇರಲಿ…
  ಗುರುಪೀಠ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಈ ಗೋಪುಷ್ಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಗೋಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಲಿ, ಮನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲೊರೂ ಕೊಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆಗಲಿ..
  ಗೋವಂಶ ಬೆಳೆಯಲಿ…. ಬೈಲು ಬೆಳಗಲಿ….

 10. ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ.
  ವಂದೇ ಗೋಮಾತರಂ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *