ಕೆಲವು ಪಟಂಗೊ

ಹಸುರು ಪರಿಸರದ ನಿತ್ಯಜೀವನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಂಗಳ ಕೆಮರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿವಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಹೇಂಗಿದ್ದು ತಿಳುಸಿ.
~
ಕಿಶೋರ್ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ

ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ

   

You may also like...

13 Responses

  1. ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್ says:

    ವಾವ್ ಚೆಂದದ ಪಟಂಗೊ.

  2. ಚಂದದ ಪಟಂಗೊ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *