ಸಮಸ್ಯೆ 105 :ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ

ಈ ಸರ್ತಿ ಶರಷಟ್ಪದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ

“ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ”

ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳಿವ ಚೆ೦ದವ ಹೇ೦ಗೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೊದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ..

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

27 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ” ಪತಿ ಕೆರಗಿಳುದನೋ ನೋಡಕ್ಕ! ” – ಅವ° ಕೆರಗಿಳಿವಲೇ ಕಾದುಕೂದ್ಸು ಎಂತದಕ್ಕಪ್ಪ ಆಯಿಕ್ಕು ! ಉಮ್ಮ!!

 2. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಣ೦ಗೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು .ಕೌರವ , ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ, ರಾವಣ , ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗೆಂಡ,ಕುಲಪತಿ ಅಕ್ಕ ,ತಮ್ಮ ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜೆನರ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಇಳುಶಿದ್ದವು . ಉತ್ಸಾಹಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಚೆಂದಕೆ ಬರದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ , ಇಂದಿರತ್ತೆ , ಏತಡ್ಕ ಮಾವ , ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ .
  ಇನ್ನೂ ನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಗೋ / ಪ್ರಯತ್ನಂಗೊ ಬರಲಿ .

 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಅತಿಚೆಲುವಿನ ಕಣಿ
  ಮತಿ ಗೇಡಿಗಳರಿ
  ಜಿತಕಾಮನ ನೀ ನೋಡಕ್ಕ I
  ಪೃಥೆಯ ಮಗನ ಸಾ-
  ರಥಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
  ಪತಿ ಕೆರಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ II
  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ, ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಕ್ಕೋ ಮಾತಡಿಗೊಂಬ ಕಲ್ಪನೆ

 4. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಅತಿ ಸು೦ದರ ಸುರ
  ಪತಿ ಸಖ ಮಯ ನಿ
  ರ್ಮಿತ ಭವನದ ಹೊಸ ಚಾವಡಿಲಿ
  ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿದೊ ? ಛಲ
  ಪತಿ ಬೆಪ್ಪನೊ? ಕುರು
  ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ
  (ರಾಜಸೂಯಾಧ್ವರಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಉವಾಚ)

 5. ರೇವತಿ.ಯು.ಎಮ್. says:

  ಕಸ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಗ
  ಹಿತ್ತಲು ಜಾಗೆಲಿ
  ಸುತ್ತುಲೆ ಬೆಣ್ಚಿಯೆ ಇಲ್ಲೆಕ್ಕ
  ಹಿತಮಿತ ಬೆಳಕಿನ
  ಕಾಂತಿಯ ರಜನೀ
  ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ.
   ಪ್ರಾಸ೦ಗೊ ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಸಾಲಿನ ಸುರುವಾಣ ಅಕ್ಷರ ಲಘು ಆಯೆಕ್ಕಾದ ಕಾರಣ ರಜಾ ಬದಲ್ಸಿರೆ ಒಳ್ಳೆದು ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ.
   ಉದಾ:
   ಜತೆಯಾಗಿಯೆ ದ೦
   ಪತಿ ನೆಡವಗ ಬೀ
   ಗುತ ಹೆದರಿಸುವಾ ಕಸ್ತಲೆಯೇ !
   ಹಿತಮಿತ ಬೆಳಕಿ೦
   ಗತಿಬಲ ರಜನೀ
   ಪತಿ ಕೆರೆಗಿಳುದನೊ ನೋಡಕ್ಕ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *