ಸಮಸ್ಯೆ 89 : ಹೊಸಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ° ಮೋರೆಗಿಡೀ

ಈ ವಾರ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬಣ್ಣ೦ಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಯ ವಿಷಯ ಬರದ್ದ°. ಅದನ್ನೇ ಮು೦ದುವರುಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಟಕ ವೃತ್ತಲ್ಲಿ.

“ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ° ಮೋರೆಗಿಡೀ”

ಯೇವತ್ತಿನ ಹಾ೦ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗೊ ಬರಳಿ ನೋಡುವ°.

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

28 Responses

 1. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಸೆಸಿತೋಟವ ದಾ೦ಟಿರೆ ಗೆದ್ದೆಯೊಳಾ
  ಕೊಸರಾಟದ ಗೋಣನ ಮಾದುಸಲೇ
  ಕೆಸರಿ೦ದ ಕಲ೦ಕಿದ ನೀರಿಲಿಯೇ
  ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ° ಮೋರೆಗಿಡೀ

 2. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಮೊಸರಿದ್ದರೆ ಮೋರೆಯ ತಿರ್ಗುಸಿರೂ
  ಪಸೆ ತುಪ್ಪವ ಕ೦ಡರೆ ಬಾಯ್ಬಿಡುವಾ
  ಹಸಿ ಮಾಣಿಯ ಕ೦ಡರೆ ಹೋಳಿ ದಿನಾ
  ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪುವೆ ಮೋರೆಗಿಡೀ

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಮೊಸರು ಕಂಡು ಮೋರೆತಿರುಗುಸೊದು ಹುಳಿ ಮಾಣಿ ಆಗಿಕ್ಕು, ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಲೇ ಹಸಿ ಮಾಣಿ ಬರದ್ದದೋ….?

 3. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಕಸವಿದ್ದರೆ ಪೇಟೆಯು ನಾರುಗಿದಾ
  ನಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಯಿಯು ನಕ್ಕುಗದಾ
  ಕುಶಿವಾಶಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದರೇ
  ಹೊಸ ( ಮಸಿ !) ಬಣ್ಣವ ಚೇಪುಗು ಮೋರೆಗಿಡೀ

 4. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ತೆನ್ನಾಲಿ ಪುಚ್ಚೆ
  ಬೆಶಿ ಹಾಲಿನ ಪುಚ್ಚಗೆ ಹಾಕಿದವಾ°
  ಹಸಿ ಸತ್ಯವ ಹೇಳಿದ ರಾಮನವಾ°I
  ಮುಸುಡದ್ದದ ಪುಚ್ಚೆಯ ತೋರ್ಸುತಲೇ
  ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ° ಮೋರೆಗಿಡೀII

 5. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ says:

  ಟಷೆ ತಾಪದ ಕಾಪಿಟಿ ಮೋಡದಡೀ
  ಬೆಷಿ ಕೋಪದ ಲೋಟೆಗೆ ಬೇಡಕಿಡೀ
  ಹೊಸ ಮಾಡಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಪಾಟ ಬಿಡೀ
  ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ° ಮೋರೆಗಿಡೀ ||

  ತೋಟಕ ವೃತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವ್ಯ ಕವನ ಬರೆಯಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ದಿನಂದ ಇದ್ದತ್ತು. ಹಾಂಗೆ ಇದರ ಬರದ್ದು. ನಿಂಗೊಗೆ ಎಂತಾರು ಅರ್ಥ ಅತೋ? ಇಲ್ಲೆಯಾ? ಮಂಡೆ ಬೆಷಿ ಮಾಡೆಡಿ. ಬರದ ಎನಗೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ… 🙁

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಎನಗೆ ಅರ್ಥ ಆತು…. ಎಂತ್ಸರ …ಶಾಮಣ್ಣಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿದಿಲ್ಲೇ ಹೇದು..ಹು ಹು ಹು..!!!

 6. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಹೋಳಿ
  ವಸುಧೇಶನ ಭೂಮಿಲಿ ಹೋಳಿಯಡಾ
  ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರವ ಮನ್ಮಥ ಬಿಟ್ಟನಡಾ
  ಅಸಮಂಜಸ ಕಾಮವ ಹೊತ್ತುಸಿಯೇ
  ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ ಮೋರೆಗಿಡೀ

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಮಾವಾ , ಅಸಮಂಜಸ – ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ . ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು .

 7. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ರಜ್ಜ ತಡವಾತದ…
  ಈಗ ಇದು ಅಭಾಸವೊ ಏನೊ.. 🙂 ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ
  ರಸ ನೆಂಪದು ಕೂಸಿನ ಜೀವನಲೀ
  ಹೆಸರೆಂತದು ಕೇಳಿರೆ ಬಂದ ವರಾ
  ನಸುನಾಚಿಕೆ ಮೈಪುಳಕಲ್ಲಿಯದಾ
  ಹೊಸಬಣ್ಣವ ಚೇಪಿದ ಮೋರೆಗಿಡೀ

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ತಡವಾದರೆಂತಾತು.. ಹೊಸ ರಂಗು ಇದ್ದು ಪೂರಣಲ್ಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆ ಶೈಲಜಕ್ಕ .

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *