ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂಬಲೆ ಬತ್ತಿರ?

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂಬಲೆ ಬತ್ತಿರ?
halasina_habba

ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

   

You may also like...

3 Responses

 1. Anitha Naresh Manchi says:

  ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣೂ ತಿಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ದೆ.. ಕೊರದು ಅವ್ವೇ ಕೊಡ್ತವಲ್ಲದಾ.. ಕೂದುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಳ್ಸಿರಾತು .. 🙂

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಎನಗೆ ಬರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇದ್ದು. ಬೋಚ ಭಾವ ಬತ್ತನೋ..? ಅವನ ಗೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೇಣ ಹಿಡುಗು, ಅಲ್ಲಿ.. ಹ್ಹು..ಹ್ಹು.. ಹ್ಹು.!
  ನೆಗೆಮಾಣಿಗೆ ತುಳುವ ಆಯೆಕ್ಕಡ್ಡ.

 3. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  ಒಂದರಿ ಕೆಲಸದ ಆಳಿನ ಹತ್ತರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ತಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ , ಕೊಯಿವಲೆ ಹೋದ ಜೆನ ಎಷ್ಥು ಹೊತ್ತಾದರುದೆ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೇಡ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆ. “ಓ ಐತು” ಹೇಳಿ ದೆನಿಗೇಳಿದರೆ ಮರದ ಕೊಡಿಂದ ‘ ಅಣ್ಣೇರೆ’ ಹೇದು ಕೇಟತ್ತು .”ಇಂದು ತುಳುವೆ ಪರಂದುತುಂಡು ,ತಿರ್ತು ಪಾಡುಂಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಾಂದು ಪಂಡ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಂದೊಣ್ದುಲ್ಲೆ- ಇಂದೆ ಪೆಲತ್ತರಿ” ಹೇದನಾಡ.

  * ಹಬ್ಬದ ಶುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಮಣ್ಣಂಗೆ ಎರಡು ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೆಕ್ಕೆ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *