ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಕ್ಕೊ…

January 4, 2014 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 6 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಅಮ್ಮಾ ಹೋಗ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ

ಅಪ್ಪಾ ಹೋಗ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ

ಮಕ್ಕೊ ಹೋಗ್ತು ಡೇಕೇರಿಗೆ

ಮನೆಗ್ ಬೀಗ ಬೀಜಿ ಈಗ ಯೆಂತಾ ಮಾಡೂದು? ||

 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯದ್ರೆ ಗಡ್‌ಬಿಡಿ

ಅಡ್ಗೆ ಆಸ್ರಿ ವತ್ತಡಾ

ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬ್ಸಿ ಮರೀನ ಕಳ್ಸದ್ರೆ ಹುಶ್‌ಹುಶ್ ಅಂಬ್ದೆಯಾ

ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಪ್ಲೆ ಮತ್ ತಯಾರ ಅಪ್ದೆಯಾ||

 

ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲೆತಿಂಡಿಲ್ದೆ ಮಕ್ಕೊಯಿಲ್ಲೆ

ಬೆಳ್ಗೆ ಹೋಪಾಗ ಕಿಸೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಕ್ಕೊ ಮರೀಗೆ

ಹಾಳುಮೂಳು ತಿಂಬ್ದ ಬೇರೆ, ಗೆಳೇರ್ ಸಂಗ್ತಿಗ್ ಮಜಾ ಬೇರೆ

ಮಕ್ಕೊಯೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗ್ತ ಸರಿಯಾಗಲ್ದಿದ್ದೆ||

 

ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮಾಡುಲಾಗ್ದೆ ಸಮುದಾಯ

ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕಂಡಿದ್ದೊ

ತಂ ತಂ ಸಮಾಚಾರ||

 

ಅಫೀಸಿಗೆ ಹೋಪೊರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ

ಯೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೆಟ್‌ಗಿಟ್ಟೀಗೆ ಯೆಲ್ದಾರಿ?

ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಈ ಉಸಾಬರಿ||

 

ತುಟ್ಟಿ ಜೀವ್ನ ಈ ಕಾಲ್ದಲ್

ಒಬ್ನ ಸಂಬ್ಳ ಯೆಲ್ಲೀಗ್ ಸಾಕು

ಹೆಣ್ತಿ ದುಡ್ಯೊ ಸಂಬ್ಳ ತರೋ ಸುಖ್ದ ಜೀವ್ನಕ್ಕೆ

ಗಂಡ ಹೆಣ್ತಿ ದುಡ್ತಾನೇ ಸಂಸಾರ್ದ ನೊಗಕ್ಕೆ||

 

ಹೆಂಗ್ಸರೀಗ ಗಂಡಸ್ರೀಗ ಸಮಾ

ಓದ್ದವ್ರೆಲ್ಲಾ ಗಂಡಂಗ ಸಮಾ

ಹಳೇ ಕಾಲ್ದ ವಿಚಾರೆಲ್ಲಾ ಮೂಲೇಲೀಗ

ಹೊಸ ಬದ್ಕೀಗ್ ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಕಲಿತೋ ಬೇಗ||

 

ಹೆಂಗ್ಸರಂದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಮುರೀದೇ

ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ದೆ

ಸಮಾಜನೇ ಬದ್ಲಾಗೋ ಮುಂದೋದಾಂಗೆ

ಹೆಂಗ್ಸರ ನೋಡೋ ಕಣ್‌ದೃಷ್ಠಿ ಸುಧಾರ್ಸಕಂಡಂಗೆ||

 

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಹೆಂಗ್ಸರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಯೆಲ್ಲಾನೂ ನಿಂತ್ ಹೋದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ದೆಯಾ

ಹೆಂಗ್ಸರು ಗಂಡಸ್ರು ಚಂದಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಾನ ಶುದ್ಧಾಗಿ

ವಳಿಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕಣ್ಣ ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ||

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ

  ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ

  ಸಂಬಂಧಾನ ಶುದ್ಧಾಗಿ ವಳಿಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ತೇ ಸಾಕು-ಚೆಲೋ ಆಜು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಏತಡ್ಕ ಮಾವ ಹೇದ್ದೇ ನವಗೂ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪ ಆಯ್ದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ
  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್

  ಪದ್ಯ ಚಂದ ಇದ್ದು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ಕಲ್ಪನಕ್ಕ , ಪದ್ಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ . ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶಯ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಕಲ್ಪನಾ ಅರುಣ್
  kalpanaarun

  ನೆಟ್ ಗಿ ಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿ

  ನೆಟ್ ಗಿ

  ನೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿ

  ನೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿಟ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆಯೆಲ್ದಾರಿ ಆಗಕಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪ ತಿದ್ದಿ ಒದಿ ಆತಾ. ಯೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಕ್ಕೊ ಕ್ರತಜ್ನತೆಗಳು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಡೈಮಂಡು ಭಾವಒಪ್ಪಕ್ಕರಾಜಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪೆಂಗಣ್ಣ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಕೇಜಿಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಭಾವಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿನೆಗೆಗಾರ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ