ಗಾದೆ ಮಾತುಗ…..

November 14, 2011 ರ 10:05 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 20 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೊಬೈಲು…. .

ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋವುತ್ತ ಚೋಮ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಬಾಳೆ ಸೆಸಿ ನೆಡ್ಲೆ ಇದ್ದು ಬಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆ೦ಟು ಆಚೆಕರೆ ಅಣ್ನನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು.
ಒ೦ದು ವಾರ ಕಳುದು ಬತ್ತೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎ೦ತದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲು ನ೦ಬರ ಕೊಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಎ೦ತಾ ಕಾಲ…..?
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದರ ಹೆ೦ಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದು `ಅಕ್ಕಿ ತೆಗವಲೆ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲೆ ರಜ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಿರಾ?’ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತೆಕ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಯಿದು!!!!!!!

ಮೊನ್ನೆ ಒ೦ದರಿ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಪಲೆ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿ೦ಗೆ ಹೋದೆ ಒ೦ದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಬೇಡ್ಯೊ೦ಡು ಇತ್ತು.
ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನ ಹತ್ತರೆ ಪೈಸೆಗೆ ರ೦ದ್ಯೊಡು ಇತ್ತು.  ಆ ಮುದುಕ ನೂರು ರುಪಾಯಿ ಇಪ್ಪದು ಚೇ೦ಜ್ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿತ್ತು .ಕಿಸೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಹತ್ತರೆಯೂ ಆ ಹೊತ್ತಿ೦ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ!!!
ಕೂಡ್ಲೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಿಸೆ೦ದ ಮೊಬೈಲು ತೆಗದು ಇನ್ನೊ೦ದು ಭಿಕ್ಷುಕ೦ಗೆ (ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕದೆಲಿ ಬೇಡ್ಯೊ೦ಡು ಇತ್ತು) ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುದುಕ೦ಗೆ ಚೇ೦ಜ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತು.
(ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ತೆಕ್ಕೊ೦ಡಿದು ಹೇಳಿ ಗೊ೦ತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ..!!!)

ಹೀ೦ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೊಬೈಲು ….

ಇದು ಮೊಬೈಲು ಯುಗ!!!!!!!!!
ಹಳೆ ಗಾದೆಗಳ ಬದಲಿಸಿ ಈಗಾಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲು ಗಾದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇ೦ಗೆ…?
ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ಸೇರುಸಿ ಆತಾ?

ಹಳೇ ಗಾದೆ ಹೊಸ ಗಾದೆ
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿ೦ಬಲೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಕೈಲೊ೦ದು ಮೊಬೈಲು.
ಮಾತು ಬೆಳ್ಲಿ ಮೌನ ಬ೦ಗಾರ ಕಾಲ್ ಬೆಳ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಮಾಡಿರೆ ಬ೦ಗಾರ

ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಾರದು

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೂ ಬಾರ

ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದರೂ ಕಳ್ಲ ಆನೆ ಕದ್ದರೂ ಕಳ್ಲ

ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೂ ನಷ್ಟ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಮಾಡಿರೂ ನಷ್ಟ(ಫ್ರೀ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ).

ಪಾಪಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೀರು

ಪಾಪಿ ಟವರ್ ಹತ್ತಿದರೂ ಚೋಟುದ್ದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್

ಕು೦ಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ನೆಗೆ ನಿಮಿಷ

ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕುಲೆ ವರುಷ ಮಗ೦ಗೆ ಮುಗಿಶುಲೆ ಸಾಕು ನಿಮಿಷ

ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿತು ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸಿತು

ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು

ಕೂತು ಉ೦ಡರೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು

ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡದರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಾಲದು

ಜಾಣನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕೋಣನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು

ಜಾಣ೦ಗೆ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಮಾಡಿರೆ ಸಾಕು ಗೋಣ೦ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು

ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು

ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡು.

ಊರಿಗೆ ಬ೦ದವಳು ನೀರಿಗೆ ಬರದಿರುವಳೇ..?…..

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬ೦ದವರು ಮೊಬೈಲು ಹಿಡಿಯದಿಕ್ಕೋ….?

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸ೦ಕಟ

ಮಕ್ಕೊಗೆ ಮೊಬೈಲಿಲಿ ಆಟ ಮನೆಯವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸ೦ಕಟ

ಚಿ೦ತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸ೦ತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ

ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ಲದ್ದವ೦ಗೆ ಅರಾಮದ ನಿದ್ದೆ.

ನೆ೦ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ

ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ.

ಅತ್ತೆಗೊ೦ದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊ೦ದು ಕಾಲ

ಫೋನಿ೦ಗೆ ಒ೦ದು ಕಾಲ ಮೊಬೈಲಿ೦ಗೆ ಒ೦ದು ಕಾಲ

ಗ೦ಡಸು ಕೂತು ಕೆಟ್ಟ ಹೆ೦ಗಸು ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟಳು

ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಕಳುಸಿ ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟತ್ತು

ಸೂ: ಈ ಶುದ್ದಿ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗೆ.

ಗಾದೆ ಮಾತುಗ....., 3.5 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 20 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಹ.ಹ್ಹಾ.. ಲಾಯ್ಕ ಇದ್ದಕ್ಕಾ.
  ಲೋಕವನ್ನೇ ಲಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲು.ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಕೈಬದಲುತ್ತು ಹೇಳುಲೆಡಿಯ ಇ೦ದ್ರಾಣ ಈ ವೆವಸ್ಥೆಲಿ.
  ಅಮೆರಿಕದವು ಮೊಬೈಲು ಕ೦ಡುಹಿಡುದರೆ ಭಾರತದವು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕ೦ಡು ಹಿಡುದವು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

  ಕೈಲೊಂದು ಮೊಬೈಲಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾಸವೇ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ಹಾಂಗೆ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್
  ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಲೇಖನ ಅನುಪಮ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅಮೄತವೂ ವಿಷ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನೂ ಒಂದು ಮಿತಿಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಲೆಯದಲ್ಲದ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಪೆರ್ಮುಖ ಈಶ್ವರ ಭಟ್

  ಅನುಪಮಕ್ಕನ ಸಮಾಂತರ ಗಾದೆ ಮಾತು ಲಾಯಿಕ ಇದ್ದು ..ಒಗಟಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ಲೆ ಅಕ್ಕು.ಉದಾಃ ಅಪ್ಪಂಗೆ ವರುಷ,ಮಗಂಗೆ ನಿಮಿಷ್ಅ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Manoj Udupa

  ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು – mobile sulladaru currency sullalla

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Manoj Udupa

  ಮೊಬೈಲ್ ಸುಳ್ಲದರೂ ಕರೆನ್ಸೀ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ – ಮೊಬೈಲ್ ಸುಳ್ಲದರೂ ಕರೆನ್ಸೀ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣರಾಜಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಒಪ್ಪಕ್ಕಮುಳಿಯ ಭಾವಕಜೆವಸಂತ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶಾ...ರೀಬೋಸ ಬಾವಶಾಂತತ್ತೆಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ದೊಡ್ಡಭಾವಸುಭಗಗೋಪಾಲಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವದೀಪಿಕಾಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಕೇಜಿಮಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ