ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಾ – ಯಾಲ್ಲಾ!! ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯೋಧ್ಯಾ…!!

September 24, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 61 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹ್ಮ್, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಗವುಜಿ ಮುಗಾತು.
ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಜಾಗೆಲಿ ಕೂದಂಡು ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಸೀತೆ ಯ ವಿಗ್ರಹವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಂಡು, ಮನಸ್ಸಿಲಿ ನಿತ್ಯ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವ ಮುಗುಶಿಗೊಂಡು, ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿಂಡು ಇಪ್ಪ ಕಾಲ.
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಜೆನ ಹೋಯಿದವು.
ಅಲ್ಯಾಣ ಗವುಜಿ ಎಂತರ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಗೆ ಗೊಂತಾಯೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.
ಅದಿರಳಿ, ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಂತರ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ತದು?
ಸಾವಿರಾರು ಒರಿಶ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂಡು, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿಂಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದ, ಸುಮಾರು ಜಗಳಕ್ಕೂ, ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆದ / ಆಗಿಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಜ್ಜ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡುವೊ, ಆಗದೋ?
ಇಂದು ಮಾತಾಡುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಇರ್ತು, ಎಂತ್ಸಕೇ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರ ಬಾಯಿಲೂ ಈ ವಾರ ಇದೇ ಶುದ್ದಿ.
ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಾಯಿಲಿದೇ ಹಾಂಗೇ ಇರೆಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೋ?!
~
ನಮ್ಮದರ್ಲಿ ಕತೆಗೊ ಜಾಸ್ತಿ.
ಮಕ್ಕೊ ಹುಟ್ಟುವಗ ಹಿಡುದು, ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪನ್ನಾರ ಹೇಳಿರೂ ಮುಗಿಯದ್ದಷ್ಟು ಕತೆಗೊ ಇದ್ದು.
ಅದರ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಬೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯಂಗ ಇದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕೊಗಪ್ಪಗ ಅವರ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ – ಹೇಳಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ನೆಗೆಮಾಡುಗು.
ಅಪ್ಪುದೇ ಅದು, ಎಂತದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆದರೂ, ಯೇವ ಗ್ರಂಥ ಓದುವಗಳೂ, ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಅವಕ್ಕೆ ಸುರುವಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದುವೇ ನೆಂಪಕ್ಕಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ವಿವರುಸುವಗಳೂ ಹಾಂಗೇಡ. ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ ಅದು. ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೂ ಹಾಂಗೇ ಅಪ್ಪದಿದಾ.
ಅವುದೇ ಓದಲೆ ಓದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒರಗುಸುಲೆ  ಹೇಳುವಗ ಅವರ ಹೆರಿಯೋರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುಗು – ಮಕ್ಕಳಪಾಟ. ಓದಿದ್ದರ ಹೇಳವು.
ಅವು ಓದಿದ್ದರ ಹೇಳಲೆ ಸುರುಮಾಡಿರೆ ಮಕ್ಕೊ ಬೇಗ ಒರಗುಗೋ ಏನೋ! 😉
~

ಪುರಾಣ:
ಕತೆ ಹೇಳುದರ್ಲಿ ಮುಳಿಯಬಾವಂದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಮುಳಿಯಬಾವ° ಕತೆ ಹೇಳಿರೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ತದ ಹಾಂಗೇ ಆವುತ್ತಿದಾ! 😉
ಅದಿರಳಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಚತುರ್ಯಗಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಣೇದು ತ್ರೇತಾಯುಗ  ನೆಡದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ.
(ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಗೊತಿಗೆ ಆರದ್ದು ಕೇಳಿರೆ ಮುಳಿಯಬಾವಂದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೆ! 😉 )
ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶ. ಅದರ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಶರಥ – ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಂಗೆ ರಥ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋವುತ್ತವ° – ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನ ಬೈಕ್ಕಿನ ಹಾಂಗೆ.
ಅವನ ಮಗನೇ ರಾಮ. ದಶರಥ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವ ದೊಡ್ಡೋನು.
ಅಂಬಗ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಣ ಮಾಪ್ಳೆಗಳ ಹಾಂಗಿದಾ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ – ಇವ°.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆರಟ°, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ ಕೂಡಿಗೊಂಡು, ಗುರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೊಟ್ಟಿಂಗೆ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗೊಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸರು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳ ತಂದು ಹಾಕಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವಡ, ಹಾಂಗೆ ಅದರ ತಡವ ಅಮೋಘ ಜೆಬಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದ°.
ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದನಡ ರಾಮ.
ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಂಗೆ ಕೊಶಿಪಡುಸಿದಕ್ಕೆ ರಾಮಂಗುದೇ ಕೊಶಿ ಕೊಡೆಡದೋ – ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದನಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ.
ಆರಿಂಗೂ ಎತ್ತಲೆಡಿಯದ್ದ ಶಿವಧನುಸ್ಸಿನ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ, ಬಾಣಬಿಡ್ಳೆ ಹೆರಟು ಮುರುದೇ ಬಿಟ್ಟ ರಾಮ!
ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟಂದೇ ಹಾಂಗೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದರ ಮುರಿಗು, ಅಷ್ಟೂ ಲೂಟಿ ಮದಲಿಂಗೆ.
ಈಗ ಹಾಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಮುಳಿಯಬಾವನ ಕುಶಾಲಿನ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಳಿಯೇ ಹುಡ್ಕುದು ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು ಒಂದೊಂದರಿ! 😉
~
ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಪುನಾ ಅಪ್ಪನ (ಅರ)ಮನೆಗೆ ಬತ್ತನಡ.
ಪ್ರಾಯ ಆದ ದಶರಥಂಗೆ ಇನ್ನು ಒಯಿವಾಟು ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಗಂಗೆ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆವುತ್ತು.
ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಕೈಕೆಯ ಕೈಕ್ಕೆ ಮಾತುಗೊ ಕೇಳಿಗೊಂಡು ದಶರಥ ಕಂಗಾಲಾವುತ್ತನಡ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ ಕಾಡಿಂಗೆ ಕಳುಸುತ್ತನಡ.
ವನವಾಸದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಆತ್ಮೀಯ ತಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಇರ್ತ°.
ದಶರಥಂಗೆ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜೋರಾಗಿ, ಮುದಿಮರುಳು ಸುರುವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ತೀರಿಗೊಳ್ತ°!
ವನವಾಸದ ಆ ಇಡೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ತಮ್ಮ ಭರತನೇ ರಾಜ್ಯದ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತ°.
ರಾಮನ ಚೆರ್ಪು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನಲ್ಲಿ ಮಡಗಿ, ಅದರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ! (ಇನ್ನು ರಾಮ ಕೂಪ ಮೊದಲು ಕುರ್ಚಿ ಉದ್ದಿಗೊಳೆಕ್ಕಷ್ಟೆ – ಹೇಳಿದ ನೆಗೆಭಾವ!)
~
ಕಾಡಿಲಿ ಸೀತೆ-ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಹತ್ತುತಲೆಯ ರಕ್ಕಸ ರಾವಣ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಶಲ್ಲಿ ಬತ್ತ°.
ಈಗಳೂ ಸುಮಾರು ಜೆನ ರಾವಣಂಗೊ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಶ ಹಾಕಿಗೊಂಡಿದವಡ, ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ°!
ಅಂತೂ ಈ ಮೂಲ ರಾವಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೀತಕ್ಕನ ಎತ್ತಿಗೊಂಡು ಹೋವುತ್ತ, ರಾಮ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಾಲಲ್ಲಿ.
ಜಟಾಯು ಹಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ತುಂಡುಸಿಗೊಂಡು, ರಾಮನತ್ರೆ ಹೇಳಲೆ ಎಕ್ಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತು!
ರಾಮಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಗೊಂತಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಒಪಾಸು ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಲೆ ಹೋವುತ್ತ°, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಟ್ಟಿಂಗೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಹನುಮಂತ, ಸುಗ್ರೀವ – ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂಗಂಗಳ ಸಹಯೋಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಭಾರತಂದ ದ್ವೀಪದೇಶ ಲಂಕೆಗೆ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುತ್ತವು.
ಈಗಳೂ ಅದರ ಕುರುಹು ಇದ್ದಡ, ಬೈಲಿಂಗೆ ಗಣೇಶಮಾವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು (ಸಂಕೊಲೆ)
ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ನಣ- ರಾಮಭಕ್ತಹನುಮ-ಜಾಂಬವ-ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂಗಂಗೊ – ಎಲ್ಲೋರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಲಂಕೆಯ ನಾಶ ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಕೊಂದು, ಸೀತೆಯ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನಡ.
ಚೆಂದಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತನಡ.
ಮುಳಿಯಭಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳುಸಿಕೊಟ್ಟವು, ರಾಮನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ.

ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯ ಭಾರೀ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಬರೆತ್ತವಡ ಬ್ಲೋಗಿಲಿ. ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೊಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.
~
ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಂದೆಂದಿಂಗೂ ಹೆಸರು ಹೋಪ ನಮುನೆದಡ.
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿಯೇ ಹೆಸರಡ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಅಡ.

ರಾಮ ಮಂದಿರ

ಮೊನ್ನೆ ಅಶೋಕೆಲಿ ಗುರುಗೊ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದವು! ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತಡ, ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಧರ್ಮ-ನಿಷ್ಟೆ-ನಯ-ವಿನಯ-ಪ್ರೀತಿ-ಅನುಕಂಪ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತಡ ಅದು. ಅಧರ್ಮ-ಕೊಲೆ-ಸುಲಿಗೆ-ದರೋಡೆ-ಕಳ್ಳತನ-ಹಿಂಸೆ ಎಂತದೂ ಅಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲೆಡ.
ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಅಜ್ಜಂಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವೂ ಹಾಂಗೇ ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇತ್ತಡ!
~
ಇಂದಿಂಗೂ ಯೇವದಾರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ’ರಾಮರಾಜ್ಯ’ದ ಹಾಂಗೆ – ಹೇಳ್ತವಡ ಜೆನಂಗೊ.
ಆ ಅಮೋಘ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಡ.
ಎಲ್ಲೋರ ಬಾಯಿಲಿಯೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವೈಭವದ ಶುದ್ದಿಯೇ ಇತ್ತಡ!
~
ಇತಿಹಾಸ:
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಳ್ಳೆತ ಅರಡಿಗು.
ಪುರಾಣಕ್ಕೂ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿತ್ಯಾಸವೂ ಹುಡ್ಕಲೆಡಿಯ – ಹೇಳಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಯೇವತ್ತೂ ಹೇಳುಗು.
ಇತಿಹಾಸವೇ ಪುರಾಣ ಅಪ್ಪದೋ, ಪುರಾಣವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಪ್ಪದೋ – ಇಂದ್ರಾಣ ಘಟನೆ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿಂಡು, ಅದರಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ ಪುರಾಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೋ- ನವಗರಡಿಯ!
ಎಂತದೇ ಇರಳಿ, ಸದ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ನವಗೆ ಅರಡಿಗು!

ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಕಾಲಲ್ಲಿ ಯವನ ರಾಜ್ಯಂಗೊ ಧಾರಾಳ ಇತ್ತಡ. ಈಗಾಣ ಮಾಪ್ಳೆಗಳ ಮೂಲ! ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ!!
ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸರೀ ಉಳ್ಟ! ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋದಾರ್ಥ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ಜಾಗೆಲಿ ಉಂಟಾತು.
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯೇವ ಬೆಲೆಯೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಕೇವಲ ಶೆಗ್ತಿಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಬೆಲೆ ಇದ್ದದು!
ಮಾಪ್ಳೆಗಳ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲುದೇ. ಬದುಕ್ಕೆಕ್ಕಾ, ಒಂದೋ ಹುಗ್ಗೆಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಮಾಪ್ಳೆ ಆಯೆಕ್ಕು.
ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿಮಾಡಿದವೋ! ಕಾಶಿ, ವಾರಣಾಸಿ, ಸೋಮನಾಥ – ಒಂದೋ ಎರಡೋ – ಸಾವಿರಾರು.
ಹೊಡಿ ತೆಗವದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುದು.
ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಂಗೊ, ಅದರದ್ದೇ ಕೋಲುಕೊದಂಟಿಗೊ, ಅದೇ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲೆ, ಅಷ್ಟೆ!
~
ರಾಮ ಅರಸ ಆದರೂ, ಮುಂದಾಣೋರಿಂಗೆ ದೇವರೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆ, ಮುಂದಾಣ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇವರ ಮನೆ ಆತು.
ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ರಾಮಂಗೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಆಗಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದು.
ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮಂತ, ಸೀತೆ – ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಡಿ ಇತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನುದೇ ಮಾಪ್ಳೆಗೊ ಹೊಡಿ ತೆಗದವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿದವು.
ಮಸ್ಜೀದ್-ಎ-ಜನ್ಮಸ್ತಾನ್ (ಜನ್ಮಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪಳ್ಳಿ)- ಹೇಳಿ ಅಂಬಗಾಣೋರು ದಿನಿಗೆಳಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ಕೆಲವು ಜೆನ ಮಸ್ಜೀದ್ ಸೀತಾ ರಸೋಯಿ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.

ಎಷ್ಟು ಜೆನ ಅಂಬಗ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಟುಗೊಂಡಿವೋ, ಎಷ್ಟು ಜೆನ ವಿರೋದಮಾಡ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿದವೋ – ದೇವರಿಂಗೇ ಅರಡಿಗಷ್ಟೆ!
ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರ ಬಾಯಿಲಿಯೂ ಬೌಷ್ಷ ಈ ಅಯೋಧ್ಯದೇ ಶುದ್ದಿ ಬಂದುಗೊಂಡಿದ್ದಿಕ್ಕಷ್ಟೆ.
ಕಾಲಾಂತರ ಹೀಂಗೇ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು.
ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಆರುದೇ ಇತ್ತಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ, ಮಾತಾಡಿದ ಆರುದೇ ಬದುಕ್ಕಿರ್ತವಿಲ್ಲೆ ಇದಾ!
~
ಪ್ರಸ್ತುತ:
ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಲ್ಲಿ,
ಆ ಜಾಗೆಲಿ ಸುಮಾರು ವಿತ್ಯಾಸ ಆತು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಹಿಡುದು ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮೋರು – ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಜಾಗೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಇಪ್ಪ ಸತ್ವದ ಜಾಗೆ ಹೇಳ್ತ ಮಾತುಗಳ ಹೇಳಿದವು.
ಅದೇ, ಅದರ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಂತ್ರ ಕಂಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪದು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದುವೇ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿದವಡ.
~
ಈ ಗಲಾಟೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೊರಿಶ ಮೊದಲು ಸುರೂವಾಣ ಸರ್ತಿ ಕಂಡತ್ತಡ.
ಅಂಬಗ ಇದ್ದದು ಇಂಗ್ಳೀಶರು – ನಾವು ನಮ್ಮೊಳ ಕಚ್ಚಿಗೊಂಡಷ್ಟೂ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಶಿಯೇ ಇದಾ.
ಅಂಬಗ ಮತ್ತೆಂತದೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ,
ಸುಮಾರು ನೂರೊರಿಶ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದರಿ ಜಗಳ ಆತಡ. ಕೆಲವು ಸತ್ತವು.
ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತೊರಿಶ ಕಳುದು ಪುನಾ ಒಂದರಿ, ಹೀಂಗೆ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗೊಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಯ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು!
~
ಹೀಂಗೆ ಜಗಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪಳ್ಳಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿದವಡ.
ದೇವರೂ ಇಲ್ಲೆ, ಗಂಟೆಯೂ ಇಲ್ಲೆ, ಬಾಂಗುದೇ ಇಲ್ಲೆ!
ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ, ಇತಿಹಾಸಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ-ದೊಂಬಿಗಳ ಗೂಡಾಗಿದ್ದ ಆ ಜಾಗೆಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮವುನ. ಆರನ್ನೂ ಹೋಪಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದವಿಲ್ಲೆ!
~
ನವಗೆಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ನೆಂಪೊಳಿವಂತಾದ್ದು ಹತ್ತು-ಹದಿನೆಂಟು ಒರಿಶ ಮೊದಲು ಆದ ಒಂದು ಗಟಣೆ.
ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮತ್ತೊಂದರಿ ಎಲ್ಲೋರ ಬಾಯಿಲಿ ಬಂದುಗೊಂಡಿದ್ದು.
ಇದು ಹೀಂಗಿಪ್ಪಲೆ ರಾಮ ಬಿಡುಗೋ?
1992 ಡಿಸೆಂಬರು ಆರಕ್ಕೆ – ಸಂತರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ, ಚಿಂತಕರ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೀತ ಹೋಗಿ ಆ ಮುರ್ಕಟೆ ಪಳ್ಳಿಯ ತಲೆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಣುದವು.

ಪಳ್ಳಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣ

ಸಾವಿರಾರು ಒರಿಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಂದು ಮುರುದವಲ್ಲದೋ – ಅಂಬಗಾಣ ಸೇಡಿನ ಈಗ ತೀರುಸಿಗೊಂಡವು.
ನೂರಾರು ಒರಿಶಂದ ಇದ್ದ ಅಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವ ಹೊಡಿ ತೆಗದವು.

ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಂದ ಹೋದ ಜೆನಂಗೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವಡ.
ಊರೂರಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೆರಟವಡ,
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಊರೋರ ಅಭಿಮಾನದ ನೆರಿಯದಜ್ಜ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಕಳುಸಿದ್ದಡ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಹೇಳಿದವು.
ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತಡ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಶೆಗ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು.
~

ಹೊಡಿ ತೆಗದ್ದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನುದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಗೊಂಡವು.
ಆ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿಅಜ್ಜ, ಓಜುಪೇಯಿ ಅಜ್ಜ, ಸಿಂಘಾಲಜ್ಜ, ಪೇಜಾವರದ ಅಜ್ಜ – ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಇತ್ತಿದ್ದವಡ, ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು!! (ಇದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಶಯ ಇದಾ..!)
ಸಂಘದವು ಎಲ್ಲೊರುದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವ ಒಳಿಶಲೆ ತುಂಬ ಹೋರಾಡಿದ್ದವಡ – ಅಕ್ಷರದಣ್ಣ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಹ್ಮ್,
ಅಂಬಗಾಣ ಆ ಗಲಾಟೆಯ ಸಂಗತಿ ಮುಂದುವರುಕ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು.
ಅಲ್ಯಾಣ ಹಾಯ್ಕೋರ್ಟಿಲಿ ನಂಬ್ರ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಗರ್ಪಿದವು, ಗರ್ಪಿದವು, ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
ಗರ್ಪಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಡೆಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಬಪ್ಪ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗೊ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ°.
ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಕಾದು  ಕೂದ್ದೇ ಬಾಕಿ, ಕುದುಕ್ಕ ಕಾದ ಹಾಂಗೆ! 😉
ವಾಯಿದೆ ಕೆಲವೂ ಸರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋತು, ಮುಂದೆ ಹೋತು, ಜಡ್ಜಿಗೊಕ್ಕೆ ಬೊಡಿವನ್ನಾರ!
~

ಸಾವಿರಾರು ಒರಿಶದ ಕತೆ, ನೂರಾರು ಒರಿಶದ ಐತಿಹ್ಯ, ಹತ್ತಾರು ಒರಿಶದ ವಿಚಾರಣೆ – ಇದೊಂದು ಹೆರ ಬಪ್ಪಗ ಅಂತೇ ಹೋಕೋ!
ಎಲ್ಲೋರ ಕೊರಳು ಕುತ್ತ ಆಗಿ ಆಗಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು!
ಎಷ್ಟೇ ಕಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಇದ್ದನ್ನೆ.
ಬಪ್ಪವಾರ  (ಸೆಪ್ಟಂಬರು 29, 2010) ಅದರ ತೀರ್ಪು ಯೇವಗ ಬತ್ತು ಗೊಂತಕ್ಕಡ, ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ.
ಇಂದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಆಗಿ ಹೋಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಆದರೆ, ಇದು ಅಕೇರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೋರ್ಟಿಂಗೆ ರಿವಿಶನು (Revision petition) ಮಾಡ್ಲೆ ಹಾಕಲಕ್ಕು, ಅದೂ ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಮೇಗೆ ಸುಪ್ರೀಮುಕೋರ್ಟು ಇದ್ದು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಹೇಂಗೇ ಬಂದರೂ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿಗು – ಹೇಳಿ ಕೆದೂರು ಒಕೀಲ್ತಿ ಅವರ ಯೆಜಮಾನರ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
~
ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ ಗರ್ಪುವಗ ಶಂಕದ ತುಂಡು, ಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ,
ಹಾಂಗಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೊಡೇಂಗೇ ಬಕ್ಕು – ಹೇಳಿದವು ಮಂದಾರಮಾವ°.

ಆದರೆ ಮೇಗೆ ಸೊನೆಗಾಂದಿ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮವರ ಓಟು ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲೆ, ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಪೋಚಕಾನ ಮಾಡದ್ದೆ ಇರ ಹೇಳಿ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ!
ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೊಡೇಂಗೇ ಬಕ್ಕು- ಹೇಳ್ತದು ಎಲ್ಲೋರ ನಿರೀಕ್ಷೆ (ಎರಡೂ ಹೊಡೇಣವು!).
ಈಗ – ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಗ ಇನ್ನುದೇ ತೀರ್ಪು ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ.  ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಬ,
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?!
~

ಅದೇನೇ ಇರಳಿ,
ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ – ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಾಮ ಅವನ ಜೀವನಪರಿಯಂತ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡ°.
ಲೋಕೋತ್ತರ ದೇವರಾಗಿ ಮಾದರಿಲಿ ನಿಂದ ರಾಮ ಇಂದಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿದ°! ‘ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ’ ಹೇಳಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲದೋ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಆದರೆ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೆಕ್ಕಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಶಾಂತಿಯೇ ನೆಡದು ಹೋವುತ್ತು.
ಸುಭಿಕ್ಷೆಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ ಈಗ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ – ಅಶಾಂತಿ!

ದೇವರೇ!
ರಾಮನೇ ಕಾಪಾಡೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.
~
ಅಂದು ರಾಮನ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ -ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಹೇಳಿರೆ ನಿವುರ್ತಿ ಆಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈಗಾಣೋರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳೆಕ್ಕಷ್ಟೆ!
ಗೆದ್ದ ಕೊಶಿ, ಸೋತ ಬೆಶಿ – ಎರಡೂ ವಿಶಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಹೊಡೇಣವು ಸಿದ್ಧರಾಯಿದವಡ, ಇಡೀ ದೇಶಲ್ಲಿ.
ನಾವು ಸೋತರೆ ಅಯ್ಯೋರಾಮಾ – ಹೇಳಿರೆ, ಆಚವು ಸೋತರೆ ಯಾಲ್ಲಾ- ಹೇಳಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಗು! – ಹೇಳಿ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ನೆಗೆಮಾಡಿಂಡು ಪೋನು ಮಡಗಿದ° ಆಗ.

ಒಂದೊಪ್ಪ:
ಅಂದು ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿದ್ದೊಂಡು ಲೋಕವ ಕಾದ!
ಈಗ ಲೋಕದವು ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಲಿ ಕೂಪದರ ಕಾಯೆಕ್ಕಷ್ಟೆ!

ಸೂ:

ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಾ - ಯಾಲ್ಲಾ!! ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯೋಧ್ಯಾ…!!, 4.4 out of 10 based on 7 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 61 ಒಪ್ಪಂಗೊ

  1. shankar

    ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾ೦ತ್ರ ಅಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಕಾಶಿ,ಮಥುರಾ ಹಿ೦ಗೆ ಸುಮಾರು ೩೫೦೦೦ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಶ ಆಯಿದು.ಉತ್ತರ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರತಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು,ಹೈದರಾಲಿ,ನವಾಬರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದದು.ಮತ್ತೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ “ತೇಜೋ ಮಹಾಲಯ” ಹೇಳ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿ೦ಗೆ ವೇದ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವೇದಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆಗಿದ್ದತ್ತು.ಅದೇ ರೀತಿ “ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್”ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು “ವಿಷ್ಣ ಸ್ಥ೦ಭ” ಹೇಳಿ.ಅದು ಕಟ್ಟುಸಿದ್ದು ವರಾಹ ಮಿಹಿರ.

    [Reply]

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕವೇಣೂರಣ್ಣಸುಭಗಒಪ್ಪಕ್ಕಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಡಭಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಾಲಕ್ಕ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಚುಬ್ಬಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ