ಸಮಸ್ಯೆ- 09: “ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನೆಡೆಶುವೊ°”

ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ ರಜ್ಜ ಅಪುರೂಪ ಆತು- ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ?
ಇದಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವಾರದ್ದು!
ಒಂಭತ್ತನೇ ಕಂತು – ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಲಿ.

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನೆಡೆಶುವೊ°

ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬದ್ಕುತ್ತ ಯೋಗ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ.

ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ

ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ

ಸೂ:

ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣಂಗೊ:

 1. ಭಾಮಿನೀ: “ಗುರುಗೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯ ಪೀಠವೇರಿದವು”
 2. ಭೋಗ: “ನಾಕು ಲಾಡು ಬಳುಸಿ ಎನ್ನ ಮೋರೆ ನೋಡಿದಾ”
 3. ಕುಸುಮ: “ಹೂಗಿನೊಳ ಕುಸುಮವೇ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ”
 4. ಶರ: “ಆಟಿಯ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲ”
 5. ಪರಿವರ್ಧಿನೀ: “ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಮಾಡಿದ ಕೀಟಲೆ ನೆಂಪುಗೊ ಹಸಿಯಿಕ್ಕು”
 6. ವಾರ್ಧಕ: “ಉರಿಬೆಶಿಲು ಬಂತಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಶುದು”
 7. ಶರ: “ಕೆಸವಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ರುಚಿಯಕ್ಕು”
 8. ಕುಸುಮ: “ನೆರೆಕರೆಯ ಹರಸಿದವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ”

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

7 Responses

 1. ಪ್ರಸನ್ನತ್ತೆ says:

  ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂದೆ
  ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಡುದು ಬುವಿಲಿ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೋ ।
  ಸೋಗು ಹಾಕಲಾಗ ನಾವು
  ಹೂಗು ಕುಸುಮ ಸೇರಿದಾಂಗೆ
  ಸಾಗುವಳಿಯ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ರಥವ ನಡೆಶುವೊ॥

  ಯೇನಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ನಿಂಗೊ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು.

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಸೋಗೆ ಮಾಡಿನಡಿಲಿ ಕೂದು
  ಸಾಗುವಳಿಯ ಮಾಡಿಗೊಂಡು
  ರೋಗರುಜಿನ ಬಾರದಾಂಗೆ ಗೇಯ್ಮೆ ಮಾಡುವೊ ।
  ಜಾಗೆಲಿಪ್ಪ ಸಮಯವೆಲ್ಲ
  ಭಾಗ್ಯವಕ್ಕು ಮುಂದೆ ನವಗೆ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ ॥

 3. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  ಆಗ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ
  ಸಾಗ ಹೇಳಿ ಮನಸು ಮುರುಟಿ
  -ರಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂಬ ಛಲವು ಬೇಕದ
  ನೀಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಗೆ, ನಮ್ಮ
  -ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಂದು ಶುಭದ
  -ಯೋಗ ಒಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನೆಡಶುವೊ

 4. jayashree.neeramoole says:

  ನೇಗಿಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು
  ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿಯೊಡನೆ ನಿಂದು
  ನೀಗಿ ಜಗದ ಸಕಲ ಬವಣೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದೆ ನೀ|
  ತೇಗಿ ನಲಿವ ಅಸುರರೆಡೆಲಿ
  ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ‘ರಾಮ’ ಕರೆವ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ||

  ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ
  ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಾರು ಮಡಿಲಿ
  ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯ ರಾಮ ಪಾದುಕೆಯನು ಪಡೆದೆ ನೀ|
  ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಚರಣಕೆರಗಿ
  ಸಾಗಿ ದೂರ ಗುರುವಿನೊಡನೆ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ||

  ಬಾಗಿ ಶಿರವ ನಿತ್ಯ ನಮಿಸಿ
  ಹೋಗಿ ಹಾರಿ ಸೀತೆ ಕಂಡು
  ಹೇಂಗೆ ರಾಮನನ್ನೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪಡದೆ ನೀ?
  ಆಗಿಯಾಳು ದುಡಿದರಿಂದು
  ಬಾಗಿ ನಿಂಗು ಮೂರು ಲೋಕ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ||

  ಹೂಗಿನಂಥ ಮನಸು ಹೊಂದಿ
  ಬೇಗೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದು
  ಬಾಗಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆ ನೀವಿಭೀಷಣ |
  ಕಾಗೆ ಜನ್ಮವೇಯಿರಾಲಿ
  ಹೋಗಿ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇಳಿ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ||

  • ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

   ರಾಮಾಯಣವ ಕಥೆಯ ಮೇಳೈಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪದ್ಯ ಸೊಗಸಾಯಿದು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ವಾಹ್, ಲಾಯಕಾಯಿದು. ಅಭಿನಂದನೆಗೊ ಜಯಶ್ರೀಗೆ.

 5. ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

  “ಬೂಗಿವೂಗಿ” ಟೀವಿ ಬೇಡ
  ಗೂಗುಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಚ ಬೇಡ
  ಬೇಗ ನಿಲ್ಸಿ ಮೋಬೈಲಿಲಿ ಕಾಟು ಮಾತುಗಳ ।

  ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
  ಬಾಗಿ ಬದುಕಿ ನೆಡವ ಒಳ್ಳೆ
  ಯೋಗವೊಲುದು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಶುವೊ||

  • ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

   ಗೋಪಾಲಣ್ನ ,ಲಾಯಕಾಯಿದು. “ಬೇಗ ನಿಲ್ಸಿ ಮೋಬೈಲ್ಲಿ ಕಾಟು ಮಾತಿನ ” ಮಾಡಿರೆ ಅಕ್ಕೊ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *