ಗೆಂದೆಯ ನೊರೆಹಾಲು- (ಹವ್ಯಕ ಕವನ)

ಗೆಂದೆಯ ನೊರೆಹಾಲು-(ಹವ್ಯಕ ಕವನ)

ಕ್ಷೀರಾಸ್ವಾದನೆ

ಮಲೆನಾಡ ಗೆಂದೆ ದನ ಹಟ್ಟಿಲಿಪ್ಪಾಗ|
ನೋಡೆಕ್ಕದರ ಎನ್ನಬ್ಬೆ ಕಂಜಿ ಬಿಡುವಾಗ||
ಜಿಗಿಜಿಗಿದು ಓಡಿಯೊಂಡು ಬಂದಬ್ಬೆ ಹತ್ರಂಗೆ|
ಹಾಕಿತ್ತದರ ಪುಟ್ಟುಬಾಯಿ ಅಬ್ಬೆ ಕೆಚ್ಚಲಿಂಗೆ||೧||

ಗುದ್ದಿಯೊಂಡು ಎಳದೆಳದು ಸೊರೆಶಿತ್ತು ಹಾಲು|
ಕರದತ್ತೆನ್ನಬ್ಬೆ ಎರಡು ಮಲೆ  ಪಾಲು||
ದೊಡ್ಡಚೆಂಬು ತುಂಬ ನೊರೆಹಾಲು ತುಂಬಿತ್ತು|
ಬೆಶಿಹಾಲು ಕುಡಿವಾಶೆ ಎನ್ನೊಳಾಂದ ಬಂತು||೨||

ನೋಡಿತ್ತಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ಮೋರೆ,ಹೇಳಿತ್ತೆನಗೆ|
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುರಿತ್ತೆ ಒಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ||
ಕುಡಿಶಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿತ್ತಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಲಿ|
ನೋಡು, ನಿನ್ನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ನಾಳೆ ಖಾಲಿ||೩||

ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾತು ರಜ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿ|
ಅಂದಿರುಳು ಬಂತು ಒಳ್ಳೇತ ಒರಕ್ಕಲ್ಲಿ||
ರಕ್ತ  ಭೇದಿಗೆ  ಹಿಡುದತ್ತದ ಅಬ್ಬೆಯ ಸೂತ್ರ|
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಂದೆ ದನದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ||೪||

——-೦——-

ಫೋಟೋ: ಅಂತರ್ಜಾಲಂದ

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

6 Responses

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಸೂಪರ್ ವಿಜಯಕ್ಕ.

 2. ದನ ಕಂಜಿಯ ಪಟ ಹಾಕಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಶರ್ಮಭಾವಂಗೂ ಒಪ್ಪಕೊಟ್ಟ ಏತಡ್ಕ ನರಸಿಂಹಣ್ಣಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

 3. Venugopal Kambaru says:

  ಲಾಯಕ ಆಯಿದು

 4. ಕಂಬಾರು ಭಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ

 5. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

  ಒಳ್ಳೆ ಪದ

 6. ಹರೇರಾಮ ಗೋಪಾಲ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *