“ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಂಭಟ್ಟನ ರುಜು”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-103)

August 18, 2017 ರ 8:42 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಂಭಟ್ಟನ ರುಜು”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-103)

ಈ ಗಾದೆ ಓದುವಗ ನಿಂಗೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು.ಅಪ್ಪು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುವದಪ್ಪು.ಅದೇಂಗೆ ಈ ಮಾತು ಬಳಕೆಲಿ ಬಂತು ನೋಡುವೊಂ. ಮದಲಿಂಗೆ ಬೇಂಕೂ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಕಡಗಟ್ಟು ಮಾಡುದೂ ಕಮ್ಮಿ. ಏನಿದ್ದರೂ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಅಥವಾ ಊರೊಳ ಇದ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳವಾರುಗಳತ್ರೆ.ಅವು ಸಾಲ ಕೊಡೆಕಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತಿಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿನೋಟ್ ಬೇಕು. ದಸ್ತಾವೇಜು ಬರಹಗಾರಂಗೊ ಬರದು ನಂಬಿಗಸ್ಥನ ದಸ್ಕತ್ತು(ಮದಲಿಂಗೆ ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲದ್ದವು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು,ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಸ್ಕತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬೇಕು)ಬರವಣಿಗೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹಾಕೆಕ್ಕು.ಸಾಲ ತೆಗದವ ಕೊಡದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ.

ಹೀಂಗಿಪ್ಪಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಾವಂಗೆ ಮಗಳ ಮದುವಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾತು. ಅವನ  ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೈಸೆಕ್ಕಾರನಲ್ಲಿಗೆ; ನೋಟು ಬರೆತ್ತ ಬರವಣಿಗೆವನನ್ನೂ ನೆರೆಕರೆ ಶಂಭಟ್ಟ ಭಾವನನ್ನೂ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ.ನೆರೆಕರೆ ಶಂಭಟ್ಟ ಸುರುವಿಂಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲೇಳಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ “ನೀನೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದ್ರೆ,ಆನು ಕೆಡಗಿದ್ದದೆ”, ಹೇದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಗ ;ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಮದುವಗಲ್ಲೊ! ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತ್ತು.  ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ.

ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ!!.ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳ;  ಆ ಮನುಷ್ಯ “ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಂಭಟ್ಟನ ರುಜು”.ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ

ಹಾಂಗೆ ಹಾಕಿರೆ ಹೇಂಗಕ್ಕೂಳಿ ನಿಂಗಳೇ ಹೇಳಿ.

ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಗ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆಲಿ ಬಂತು.

                  ——–೦——

 

 

 

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಯಮ್.ಕೆ.

  “ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಂಭಟ್ಟನ ರುಜು”.ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದᵒ——-
  ಪತ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹೇಳಿ ,
  ಹೆದರಿಕೆ,
  ಹಾ೦ಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಡ್ಲಾಗಿ ಬೈಲ
  ಭಾವ ಹೇಳುಗು .

  ಇನ್ನು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಹೇಳಿ ,
  ೨೦೦ಪ್ಪಗ ಬಪ್ಪಲು ಸಾಕು!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಇದಾ, ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಗ್ಯಾರೆಂಟರ್ ಆಗಿ ರುಜು ಹಾಕಿರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕು. ಸಾಲ ತೆಗದವ ಕಟ್ಟದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಕು ಮಿನಿಯಾ.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ,ಬೇಂಕಿಂದ ಲೋನು ತೆಗೆತ್ತರೆ ಗುರ್ತಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕುವಗಳೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕಾವುತ್ತಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ?

  [Reply]

  pattaje shivarama bhat Reply:

  ಕೆಸವಿನ ಸೆಸಿಲಿ ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕ್ಕಿ ಬೈಂದೆ ಹೇಳುತ್ತ ಗಾದೆಯನ್ನುದೇ ವಿವರಿಸಿ ವಿಜಯಕ್ಕ,

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಅಕ್ಕು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿತ್ತೇ. ಇನ್ನದರನ್ನೇ ಹಾಕುವನೆಂಬಗ

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ರುಜು ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು. ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೋ ಮನಸಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೋ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲೆ.
  ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ವಿವರಣೆ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಬೇಂಕಿನವಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ ಗೊಂತಾದರೆ ರುಜು ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ ಹಾಕುಲೆ ಹೇಳುಗೋದು. – ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೋ ಹೇದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆ!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮುಳಿಯ ಭಾವಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶಾಂತತ್ತೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕೇಜಿಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ