“ಮನೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲಾಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-101)

August 6, 2017 ರ 9:23 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

 

“ಮನೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲಾಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-101)

ಇದೆಂತಪ್ಪ ಮನೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲು!.ಹೀಂಗೆ  ಆರಾರು ಮಾಡ್ಳಿದ್ದೊ?. ಎಲ್ಲೋರಿಂಗು ಕಾಂಬ ಮಾತಪ್ಪದು. ಎಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೀ ಮಾತು, ನೋಡುವೊ.

ಹವ್ಯಕರಲ್ಲಿ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಮಾಡುವಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೂಸಿನ ಕೊಡುವಗ ತಮ್ಮಿಂದ ಧನಿಕರಿಂಗೂ  ಕೂಸಿನ ತಪ್ಪಗ ತಮ್ಮಿಂದ ರಜ ಬಡವರನ್ನೇ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವದು ಹಿಂದಾಣ ಪದ್ಧತಿ. (ಈಗೀಗ ಇದರ ಪಾಲುಸುತ್ತೊವಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವೊ).

ಒಬ್ಬ ಬಡ, ಭಾವ; ಅವನ ಮಗಂಗೆ ಕೂಸು ಹುಡುಕ್ಕುದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಾತು. ಅವನ ಮಗ, ಆರಂಕಿಗೆ  ಹತ್ತರತ್ತರೆ ಸಂಬಳದ ಇಂಜಿನಿಯರೆ. ಇದರೆಡೆಲಿ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ಅವನ ಪೇಚಾಟ ಹೇಳಿಗೊಂಡ.

ಏವದಾರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪ ಕುಳವಾರು ಹೇಳಿತ್ಕಂಡ್ರೆ , “ಆ ಕುಳವಾರು ನವಗೆ ದೊಡ್ಡಾತು.ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ!. ಬಗೆ ಬದುಕ್ಕಿಲ್ಲಿ!!. “ಮನೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲಾಗ” ನಮ್ಮಾಂಗೆ ಇದ್ದವು ಅಥವಾ ರಜ ಬಡವರಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲೆ; ಹೇಳುದು ಅವನ ವಾದ.

ಈ ಮಾತಿನ  ಹೀಂಗೂ ಬಳಸಿಗೊಳ್ತವು. ಆದಾಯ ಬತ್ತ ಆಸ್ತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮನೆ ದೊಡಾ..>.ಬಂಗ್ಲೆ ಹಾಂಗೆ ಕಟ್ಟೀರೂ  “ಮನೆ ಅಶನ ಕೊಡ, ಆದಾಯ ನೋಡೆಂಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕು, ಮನೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲಾಗ” ಹೇಳುಗು.

                                    ———-೦———

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. pattaje shivarama bhat

  ಹಂಚಿದವಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಲು ಹೇದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಟ ಹಾಂಗೆ iddu ವಿಜಯಕ್ಕ.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಹಂಚಿದವಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಲು ಹೇಳಿ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಯಮ್.ಕೆ.

  ನೂರೊಂದು ನೆನಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿಪ್ಪಗ ,
  ನಾವಗೆ ಕಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಣ
  ಪ್ರಶ್ನೆ ,,,,ಹವ್ಯಕಲ್ಲಿ ,
  ಹಿ೦ಗೇಲ್ಲಾ ಉಂಟೇ !!!!!!!!,
  ಭಾವ ?

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಹವ್ಯಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಗಾದೆ ಇದ್ದನ್ನೇ ಭಾವಾ .

  [Reply]

  pattaje shivarama bhat Reply:

  ಆನು ಹೊಸ ಗಾದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಜಯಕ್ಕ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ

  ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ,ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಹಿತವಚನವಾ ಇದು?ಆನು ಹಾಂಗೆ ಗ್ರೇಶಿದ್ದು.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಪ್ರಸನ್ನಾ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುದಕ್ಕೆ “ಹೊದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ನೀಡೆಕ್ಕು” ಹೇಳ್ತವು ಇದರ ಬಳಸುತ್ತವೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. Venugopal Kambaru

  ನಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೆಕ್ಕು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ತಲೆಂದ ದೊಡ್ಡ ಮುಂಡಾಸು ಅಪ್ಪಲಾಗ ಅಲ್ಲದೊ ವಿಜಯಕ್ಕ. ನುಡಿಗಟ್ಟ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದ್ದು.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಹಾಂ…ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲನ ಈ ಉಪಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವರಾಜಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಪವನಜಮಾವವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಒಪ್ಪಕ್ಕಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಬಟ್ಟಮಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆದೊಡ್ಡಭಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಸಂಪಾದಕ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆವೇಣೂರಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ