“ರಚ್ಚೆಂದ ಬಿಡ,ಗೂಂಜಿಂದ ಬಿಡ”-( ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-91)

June 6, 2017 ರ 10:58 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ರಚ್ಚೆಂದ ಬಿಡ,ಗೂಂಜಿಂದ ಬಿಡ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-91)

ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಣ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ! ಚಾವಡಿಲಿ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಎರಡು ಜೆನವೂ ಎಂತದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದೊವು.ಅತ್ತೂ-ಇತ್ತೂ ಹೊಯಿಕ್ಕಯಿ ಮಾಡುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ.ಅಬ್ಬೆ ಅವರ ಎರಡು ಜೆನರನ್ನೂ ಬಿಡುಸಲೆ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿಲ್ಲೆ.

ಅಬ್ಬೆ ಹೆರ ಬಂದು, “ಇದಾ..,ಇವರ ಇಬ್ರ ವಾದಾಂಟ ಮುಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.ರಚ್ಚೆಂದಲೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ,ಗೂಂಜಿಂದಲೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಇವರ ಎಳದು ತೆಕ್ಕಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆರಾಂಗೆ” ಹೇಳಿತ್ತಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪನತ್ರೆ.

ಅವಕ್ಕೆ ರಜ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣದ್ದಿಪ್ಪಗ; ಅಪ್ಪᵒ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಜಾಲಿಂಗೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೊವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದ್ದೆ ಜಗಳ ಮಾಡುಸ್ಸು ಕಾಂಬಗ ಜಾಲ ತಲೆಲಿದ್ದ ಬೆಳೂಲ ಕಟ್ಟವ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದೊವು. ರಜ ಹೊತ್ತು ಇಬ್ರೂ ಅತ್ತೂ ಇತ್ತೂ ಮೋರೆ ಮಸಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ನೆಗೆ ಮಾಡೆಂಡು, ಅವರವರ ಪಾಡಿಂಗೆ ಹೋದೊವು ಹೇಳುವೊಂ.

ಆರೇ ಆದರೂ ಇಬ್ರೂ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಕೈಲಿ ಆಗಲೀ ಹೊಯಿಕ್ಕಯಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ “ರಚ್ಚೆಂದಲೂ ಬಿಡ,ಗೂಂಜಿಂದಲೂ ಬಿಡ” ಹೇಳ್ತವು. ಹೇಳಿರೆ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೊರವಗ ರಚ್ಚೆಂದಲೂ ಗೂಂಜಿಂದಲೂ ಸೊಳೆ ಬಿಟ್ಟು,ಎಳಕ್ಕಿ ಬಂದರೇ ಸೊಳೆ ಆಯಿತ್ತ ಮುಂದಾಣ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಹಾಂಗೆ ರಚ್ಚೆಂದಲೂ ಗೂಂಜಿಂದಲೂ ಬಿಡದ್ದ ಸೊಳೆಯ ಆವಲೂ ಎಡಿಯ. ಕೆಲವು ಜೆನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಗಳೂ ಅಷ್ಟೆ. ಆನು ಮೇಲು,ತಾನು ಮೇಲೂಳಿ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ್ದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಗಳೂ ಈ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು.

—–೦—-

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಪಟ್ಟಾಜೆ ಶಂಕರ ಭಟ್

  ಗಮ್ಲೆಸ್ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಬಂದು ಈ ಗಾದೆಯ ಉಪಯೋಗ, ಒಂದು ರಜ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ ಶಂಕರಣ್ಣ.ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಣ ಇಪ್ಪ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯೇ ಇಪ್ಪದು. ಗಾದೆಯ ಮದಲೇ ಬಳಸೆಂಡಿದ್ದವು ಈಗಳೂ ಬಳಸುತ್ತೊವು. ಈಗಾಣವಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಗಾದಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಹೀಂಗೆ ಬರದು ಒಳುಶೀರೆ; ಇದ್ದತ್ತೂಳಿಯಾದರೂ ಗೊಂತಕ್ಕು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

  pattaje shivara?ma bhat Reply:

  ಜೋಯಿಷರೇ ವಿಜಯಕ್ಕ ಹೇದ ಹಾಂಗೆ ಈ gade srusti appaga ಮೇಣ ಇಲ್ಲದ್ದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ iddira

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ವಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೂ ಸಮರ್ಥರಾದರೆ ಈ ಗಾದೆ ಸರೀ ಅನ್ವಯ ಅಕ್ಕು.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಅಪ್ಪು ಭಾವಯ್ಯ, ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ವಾದಾಂಟಕ್ಕೇ ಈ ಗಾದೆ ಉಪಯೋಗ. ಒಬ್ಬ ತಳಿಯದ್ದೆ ಕೂದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಬಳಸುತ್ತೊವಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಆನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಆನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೂ ಜೈಸಲೂ ಇಲ್ಲೆ, ಸೋಲಲೂ ಇಲ್ಲೆ. ಸುಮ್ಮನೇ ಕೆಟ್ಟ ಹಟ ಹಿಡುದಪ್ಪಗ ಈ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ಮಿನ ಹಾಂಗೆ. ಜಗುದಷ್ಟೂ ಮುಗಿವಲಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಹಲಸಿನಕಾಯಿಗೀಗ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆವ್ತೋ ಇಲ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯರಿಂಗಂತೂ ಆಯಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಪ್ಪೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಮಾಡಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಇದೊಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಚೆನೈ ಭಾವಂದು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಪಟ್ಟಾಜೆ ಶಂಕರ ಭಟ್

  ಮಿತ್ತಮೂಲೆ ಶಿವರಾಮ ಜೋಯಿಷ ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯಡ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Venugopal Kambaru

  ಈ ಗಾದೆ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗಾಣ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಗೊಂತಿರ

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಅದಪ್ಪು. ಕಂಬಾರು ಭಾವನ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿಹೋತನ್ನೆ!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಈಗಲೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದವು..ಮೇಣ ಇಪ್ಪ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯೂ ಇದ್ದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°vreddhiಬೋಸ ಬಾವಕೇಜಿಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಕಜೆವಸಂತ°ದೊಡ್ಡಭಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಅಕ್ಷರ°ವೇಣೂರಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಮಾಲಕ್ಕ°ಶಾ...ರೀಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
Ram Kishan Sadashiva Rao Pallade

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ