“ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ಮತ್ತೆ ತೂರಾಯಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-83)

April 6, 2017 ರ 10:08 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

 

“ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ಮತ್ತೆ ತೂರಾಯಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-83)

ಆಚಮನೆ ಅಚ್ಚುಮಕ್ಕ ಹೆರಿಗೆ ಸಂಕಟಲ್ಲಿ ಪೇಚಾಡಿಗೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಅದರ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಾ ದೈವ ದೇವರಕ್ಕೊಗೂ ಹರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಯೊಂಡ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ,ಹಿಳ್ಳೆ-ಬಾಳಂತಿ ಎರಡಪ್ಪಗ; ಹೇಳಿದ ಹರಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮರದೋಗಿ  ಮೂಲೆ ಸೇರುಗಡ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಈಚಮನೆ ಚುಬ್ಬಕ್ಕ ಹೇಳೆಂಡು ನೆಗೆಮಾಡುಗು.

ಹಾಂಗೇ ದೇವರ ಮೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಮಾದವಂಗೂ ಹೊಳೆಯ ಸಂಕ ದಾಂಟ್ಳೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಕ್ಕು. ಹೊಳೆಯ ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ನಾರಾಯಣ ಹೇಳುಗವ.ಎಂತಕದು ಕೇಳ್ತೀರೊ?.ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದು “ಇದ ಮಗಾ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಜೆಪ ಮಾಡೀರೆ ಅದರ ಕೇಳ್ಸಿಯೊಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕು”.ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಹೀಂಗೆ ಹೆದರುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಂಪಾವುತ್ತು ಮಾದವಂಗೆ.

ಹಾಂಗೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ.., “ಮಾಣಿಯ ಕಲುಶಲೆ ರಜ ಕಡಗಟ್ಟು ಬೇಕಾತು ಭಾವಾ” ಹೇದು ದಮ್ಮಯ ಹಾಕಿ, ಕಡಗಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಮಾಣಿಯ ಕಲುಶಿದ. ಮಾಣಿ ಕಲ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೀರೂ ಬೇಡಿದ ಕಡಗಟ್ಟು ತೀರ್ಸಲೆ ನೆಂಪಾಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಂಗೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವ,ದೇವರಕ್ಕಳ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು.ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಹಾಂಗೇ ಅದರ ಒಳುಶಿಗೊಳ್ತ ಮನಸ್ಸೂ ಬೇಕು; ಹೇಳ್ತ ಮಾತಿನ  ಮರ್ಮವ  ಹೇಳ್ತು. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.  

                 ———-೦———-

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಮರೆದೆನಭ್ಯುದಯದಲಿ ನಿಮ್ಮನು ಮರೆಯೇನಾಪತ್ತಿನಲಿ ..ಹೇಳಿ ಕನಕದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಸೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಗೋಪಾಲ ಬಯಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಓದಿದ್ದು ಕೊಶಿಯಾತು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿ
  Keshava Prakash alias pakacha

  ಇದು} ಕುಡುಕರಿಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಡಗುವ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ತುರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಡುಕರಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮಡುಗುವದೋ? ಹೇಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ?. ತುರಾಯಣಕ್ಕೆ ತೂರಾಡುದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲದೋಳಿ!. ಬೇರೆ ಹಲವಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ…ಕಷ್ಟ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಪ್ಪದು ಕೆಲವು ಜೆನಕ್ಕೆ!, ಹಾಂಗಪ್ಪಲಾಗಾಳಿ ನೀತಿ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S K GOPALAKRISHNA BHAT

  ಇದು ಮೂಲತಃ ಮಲೆಯಾಳ ಗಾದೆ

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಅಪ್ಪು, ಇದು ಮಲಯಾಳ ಒತ್ತು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Shashiprabha

  ತೂರುವುದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಡ್ಕುವದು ಹೇಳಿ ಯೂ ಇಕ್ಕಲ್ ದ

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ತೂರುವದು ಹೇಳಿರೆ, ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಮಲಶೋಧನೆ, ನುಗ್ಗುವದು ಹೀಂಗಿದ್ದ ಅರ್ಥಂಗೊ ಇದ್ದು. ಎನ ಗೊಂತಿದ್ದಾಂಗೆ ಇಡ್ಕುವದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶಾ...ರೀದೊಡ್ಡಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿvreddhiದೊಡ್ಡಭಾವಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಸುಭಗಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಸಂಪಾದಕ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಡೈಮಂಡು ಭಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ