“ಸುಟ್ಟವು ತಿಂದರೆ ಸಾಲದೊ, ಗುಳಿ ಎಣುಸೆಕ್ಕೊ?”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-96)

“ಸುಟ್ಟವು ತಿಂದರೆ ಸಾಲದೊ,ಗುಳಿ ಎಣುಸೆಕ್ಕೊ?”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-96)

ಎನ್ನಪ್ಪᵒ ಹೇಳೆಂಡಿದ್ದ ಮಾತು ನೆಂಪಾವುತ್ತು. ಸೀರೆಯೋ,ಅಂಗಿ,ವೇಸ್ಟಿಯೋ ತಂದಪ್ಪಗ ಬಿಡುಸಿ ನೋಡಿಕ್ಕಿ ಎಂಗೊ “ಅದರ ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟು?”ಕೇಳಿದರೆ..

“ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟೊ, ಸುಟ್ಟವು ತಿಂದರೆ ಸಾಲದೊ  ನಿನ ಗುಳಿ ಎಣುಸುವ ಕೆಲಸ ಎಂತಕೆ!?”. ಕೇಳುಗಿದ.

ಹೀಂಗೊಂದಿನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂದು ಮದುವಗೆ ಹೋಪಲಿದ್ದೂಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಶಾಲೆಂದ ಹೋಗಿಕ್ಕಿ, ಎರಡು ಗಂಟೆಪ್ಪಗ ಬಂತು. ಮದುವೆ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ. ಕೂಸಿನ ಕಡೆವು  ಸಂಬಂಧದೊವು” ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ,.  ಮದುವೆ ಗೌಜಿ, ವಿವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿಯಪ್ಪಗ  ,”ಮಾಣಿ ಎಲ್ಯಾಣವᵒ” ಕೇಳಿದೆ. “ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ಮದುವೆ ಊಟ ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ಬಂದೆ ಬೇರೆ ವಿವರ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ” ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಎನ ನೆಂಪಾತು “ಸುಟ್ಟವು ತಿಂದಾತು. ಗುಳಿ ಎಣುಸಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೊ?”.

ಅಪ್ಪು,ಅಪ್ಪು ಹೇಳೆಂಡು ನೆಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಗೆಣವತಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ  ಮದಾಲು ಸುಟ್ಟವು  ನೆಂಪಕ್ಕಿದ. ಹಾಂಗೇ ಹವ್ಯಕರಲ್ಲಿ  ಈ ಗಾದೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲ್ತಿಲಿಪ್ಪದು.

ಮಾತು ಹೇಳೆಕ್ಕಾದ, ಅಥವಾ ವಿವರ ಅರಡಿಯದ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೇಳಿ ಆದರೆ “ನಿನ ಸುಟ್ಟವು ತಿಂದರೆ ಸಾಲದೋ ಗುಳಿ ಎಣುಸೆಕ್ಕೋ ಕೇಳುಗಿದ ಮದಲಾಣವು.

——-೦——

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

19 Responses

 1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

  ನುಡಿಗಟ್ಟುಗೊ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು..ನೆನಪಾವುತ್ತ ಹಂಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲಿ ಈಗ ಗಾದೆಗೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು.

 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
  ತಿಳುಶಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ವಿಜಯತ್ತಿಗೆಗೆ.
  ಹಾಲು ತಪ್ಪಲೆ ಹೋದವಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಯ ಎಂತಗೆ ಹೇಳ್ತ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ.

 3. pattaje shivarama bhat says:

  ಇಂದ್ರನ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರಿನ ೨ನೆ ಪುಟ;ಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿಜಯಕ್ಕ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *