ಒಪ್ಪಣ್ಣ
ಎಲ್ಲಾ 276 ಒಪ್ಪಂಗೊ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..
ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..

ಜೆಂಬ್ರದ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಎಜಮಾನ ಒಂದರಿ ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದಲ್ಲದೋ, ಅದೇ ನಮುನೆಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುಶಿದ ಮತ್ತೆ ಒಂದರಿ ದೇವರು ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲಿ. ಜೆಂಬ್ರದ ಬಚ್ಚೆಲು ಕಳಿವಲೆ...

ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!
ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!

"ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಹಳತ್ತನ್ನೂ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನೂ ಬಳಸಿಗೊಂಬೊ" - ಹೇಳ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಎದ್ದು...

ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ....!
ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ….!

ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇದರೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ ಸಂಘಟಕನೂ, ಜರಾಸಂಧನ ಹಾಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬಪ್ಪ ಛಲವೂ, ಕೀಚಕನ ಹಾಂಗೆ ಬಾಹುಬಲವೂ, ಯಮನ ಹಾಂಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು. ಅದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ...

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಮಠಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿಯ ಸಂಚು..!!
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಮಠಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿಯ ಸಂಚು..!!

ಪಾರುಅತ್ತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಿಯಭಾವಂಗೆ ಉಪ್ನಾನಕ್ಕೆ ವೆವಸ್ತೆಮಾಡಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಗೆ ಓಟುಹಾಕಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಅಡಕ್ಕೆಸೊಲುಶಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವಂಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಮಾಡ್ಸಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ನವಗೆ, ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿಯೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಈ...

ಮರುಳು ಆರಿಂಗೆ..!??
ಮರುಳು ಆರಿಂಗೆ..!??

ಬೇನೆ ಆದರೂ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿರೂ, ಆ ಬೇನೆಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಂಪು ಬಂದದು ಅದರ ಯಜಮಾನನನ್ನೇ....

ಸಂಸಾರ ಮಾಡೇಕಾರೆ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು..!!
ಸಂಸಾರ ಮಾಡೇಕಾರೆ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು..!!

“ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ. ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಆವುತ್ತಷ್ಟೆ, ಈಗ ಮನಸಿಲಿ...

ಸುಭಗಣ್ಣ ಪಾತೇರಿಲಿ ಮೆಡಿ ಕೊಯಿಶುದು!!
ಮೆಡಿ ಉಂಬಲೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂತಕೆ..!?

ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೂ ಯೇವಗಳೂ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು. ಅದರ ಚೇರ್ಚೆಯ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದರ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಗೊಳೇಕು....

ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!! – ಉತ್ತರಾರ್ಧ
ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!! – ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋರನ್ನೂ ಹತ್ತರೆ...

ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!!
ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!!

ಅಳಿಯ° ಮಾವಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಗೇ!...

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…ಸಂಗತಿ ಎರಡು!
ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…ಸಂಗತಿ ಎರಡು!

ಕಾಲ ಬದಲಿದ ಹಾಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿದರೆ ಮನೆಯೂ...

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…
ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಹೇದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ!! ಅಷ್ಟೂ ಶುದ್ಧಾಚಾರ. ಸುಬ್ರಾಯಜ್ಜ° ಚೆಂದಕೆ ಒಳಿಶಿಗೊಂಡು...

ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಎರಡಾತು, ಪೇಟೆ ಮನೆ ಆಸೆಯೂ ಎರಡು ಭಾಗ ಆತು..!
ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಎರಡಾತು, ಪೇಟೆ ಮನೆ ಆಸೆಯೂ ಎರಡು ಭಾಗ ಆತು..!

ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗೆಯ ಮರವದೂ ಒಂದೇ, ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವ ಮರವದೂ...

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೂ, ಪೇಟೆ ಮನೆಯ ಆಸೆಯೂ…
ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೂ, ಪೇಟೆ ಮನೆಯ ಆಸೆಯೂ…

ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಇಡೀ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವೋ? ಅಲ್ಲ; ಜಾಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ – ಸ್ವರ್ಗವ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡದು. ಒಬ್ಬನೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯೂ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದದು. ಅಣ್ಣನ ಅನುಭವವೂ, ತಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ – ಎರಡೂ...

ಕಾಡಿನ ಗೆಡು – ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡು
ಕಾಡಿನ ಗೆಡು – ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡು

ಕಾಡಿಲಿ ಗೆಡುಗೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಕುದು. ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡುಗೊ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಕುದು....

ಇಂದು ಶುಕ್ರ ವಾರಾ; ಹಣ್ಣು ತಿಂಬ ವಾರಾ....
ಇಂದು ಶುಕ್ರ ವಾರಾ; ಹಣ್ಣು ತಿಂಬ ವಾರಾ….

ಪಾರ್ವತಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲೋರನ್ನುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದ್ದೇ, ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಪೂರ್ತ ದೇವತಾರಾಧನೆಲಿ ತೊಡಗಿಂಡು, ಇಂದಿಂಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳ ಸಕಾಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ-ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತ ಸಂಗತಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದು. ಶುಕ್ರವಾರಂಗೊ...

ಶುದ್ದಿಗೊ
ಬೈಲಿನ 2,511 ಶುದ್ದಿಗೊ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..
ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..

ಜೆಂಬ್ರದ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಎಜಮಾನ ಒಂದರಿ ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದಲ್ಲದೋ, ಅದೇ ನಮುನೆಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುಶಿದ ಮತ್ತೆ ಒಂದರಿ ದೇವರು ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲಿ. ಜೆಂಬ್ರದ ಬಚ್ಚೆಲು ಕಳಿವಲೆ...

ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..
ಕಟ್ಟಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಳೆ ತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ..

ಜೆಂಬ್ರದ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಎಜಮಾನ ಒಂದರಿ ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದಲ್ಲದೋ, ಅದೇ ನಮುನೆಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಗವುಜಿ ಪೂರ ಮುಗುಶಿದ ಮತ್ತೆ ಒಂದರಿ ದೇವರು ಮೀವಲೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲಿ. ಜೆಂಬ್ರದ ಬಚ್ಚೆಲು ಕಳಿವಲೆ...

ಚುಟುಕಂಗೊ - ಇನ್ನೆಂತಬೇಕು?!
ಚುಟುಕಂಗೊ – ಇನ್ನೆಂತಬೇಕು?!

ಚುಟುಕಂಗೊ   ಇನ್ನೆಂತಬೇಕು?! ಪೈಸೆಯೂ ಇದ್ದನ್ನೆ ಮೀಸೆಯೂ ಇದ್ದನ್ನೆ ದೇಶ ಆಳಲೆ ಇನ್ನೆಂತಬೇಕು?! ಮೋಸವೂ ಇದ್ದನ್ನೆ ದ್ವೇಷವೂ ಇದ್ದನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡಲೆ ಇನ್ನೆಂತಬೇಕು?! ||   ಹವಿಗನ್ನಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀವು ನಮ್ಮೀ ಹವಿಗನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ...

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ತಲೆಲಿ ಬರದ್ದರ ಎಲೆಲಿ ಉದ್ದುಲೆಡಿಯ
ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ತಲೆಲಿ ಬರದ್ದರ ಎಲೆಲಿ ಉದ್ದುಲೆಡಿಯ

ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತಾ ಲೇಖಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ| ಹಣೆಲಿ ಲಿ ಬರದ್ದರ ಉದ್ದುಲೆ ಎಡಿಯ ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಈ...

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಡ್ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಡ್ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಡ್ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ (ಹೊರುದ ಹೊರಡಿ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 75-80 ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ 3-3.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು 6 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಊರ ಮೆಣಸು (ಹರೇಕಳ ಒಳ್ಳೆದು) ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಇಂಗು ಅಥವಾ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗಿನ ಹೊಡಿ 1/2-3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಣ್ಣ ಸಾಸಮೆ 2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ 2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ 3 ಚಮ್ಚೆ ಗೆಣಮೆಣಸು 1.5  ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಒಣಗಿದ ಅರುಶಿನ ಕೊಂಬು...

ಮಗ್ಳಿಗೆ
ಮಗ್ಳಿಗೆ

ನಿನ ಮನ್ಸ ಬಿಚ್ಚಿಡು ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತಬುಡು ಬೂತಕಾಲ್ದ ಪಾಪ ತೊಳ್ದಬುಡು ವರ್ತಮಾನ್ದ ಹೊದ್ಕೆ ಹೊದ್ದಬುಡು ಬವಿಷ್ಕಾಲಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಶಿಯ ಜೀವನ ಸ್ತುತ್ಯ ಕನಸ ಗೋಪುರವಿಲ್ಲಿ ಅಯ್ಕ್ಯ ನಿನ ನಡೆನುಡಿಗಿರಲಿ ಅಪ್ಪಟಾಸತ್ಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರಗಡಾ ಬಾವನೆಯ...

--ತಿಥಿ-- {ಹವ್ಯಕ ಕತೆ - ೨೦೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ}
–ತಿಥಿ– {ಹವ್ಯಕ ಕತೆ – ೨೦೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ}

—ತಿಥಿ— ಲೇಖಿಕೆ:-ಉಷಾನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ,ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು. { ಕಳುಸಿದ್ದು  ವಿಜಯಾಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,ಕುಂಬಳೆ. ಸಂಚಾಲಕಿ,ಕೊಡಗಿನಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ} ————————————————————————————————————————————————- ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬೋಗುಣಿಲಿ ಬೇಯ್ತಾಇದ್ದ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಪರಿಮಳ ಮನೆತುಂಬ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರ ಮನೆಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ...

ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!
ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!

"ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಹಳತ್ತನ್ನೂ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನೂ ಬಳಸಿಗೊಂಬೊ" - ಹೇಳ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಎದ್ದು...

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ - 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ – 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1 ಈಗೀಗ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ, ನವಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ. ಸಂಗತಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಓ ಮನ್ನೆ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದ...

ಅನಂತನ ಮದುವೆ
ಅನಂತನ ಮದುವೆ

ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮದಲು ಎಂಗಳ ಸೋದರಳಿಯನ ಮದುವೆ ದಿನ ಬರದ ಪದ್ಯ. ಅಂಬಗಂಬಗ ನೆಂಪಾವ್ತು. ಇದರ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಂಚಿಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಂಗೆ -  ಅನಂತನ ಮದುವೆ ಕಳುದತ್ತು ಅನಂತನ ಮದುವೆ ಎಂಗಳ ಸೋದರ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಅಡ್ಯನಡ್ಕದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನ ಹೆರಿಮಗ ಅನಂತನ ಮದುವೆ ||...

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ - ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು
ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ – ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆ ಇಪ್ಪ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು .ಅವ ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ ,ಅದು ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು ಹೇಳಿ ! ಎಂತದು ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಹೇಳ್ರೆ ?ಅಂಗೈ ಹಾಂಗೆ ಮುಂಗೈ...

ಮಾಂಬಳ
ಮಾಂಬಳ

ಮಾಂಬಳ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: ಮಾವಿನಹಣ್ಣು (ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆದು) ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ತೊಟ್ಟು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಚೋಲಿಯನ್ನೂ, ಗೊರಟನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಚೋಲಿಗೆ ರೆಜ್ಜ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುರುಂಚಿ, ಎಸರಿನ ಗೊರಟು ಇಪ್ಪ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ...

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014: ಫಲಿತಾಂಶ
ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014: ಫಲಿತಾಂಶ

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ "ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ"ದ ಮೂಲಕ ನೆಡದ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014"ಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಜೆನಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದತ್ತು. ಅಂಚೆ, ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನೂರಾರು ಕತೆ, ಕವನ, ಲಘುಬರಹ, ಪ್ರಬಂಧ,...

ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಪು
ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಪು

ಗಳ್ಗೆ ಗಳ್ಗೆಗೂ ನಿಂಗ್ಳ ನೆನ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂಗ್ಳ ಹುರ್ಪು ಸವಿಕನ್ಸ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಮೆಲು ಮಾತು ವಪ್ಪು ನಂಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷಾ ಮುಗ್ಲು ನಂಗ್ಳ ಜೀವ್ನ ದಾರೀಗೆ ಹಿಡ್ದಾಂಗೆ ಬಗ್ಲು||   ನಿಂಗ್ಳ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ...

ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ "ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ “ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳಿಕೆ

ಇದೇ ಬಪ್ಪ ಎಪ್ರಿಲ್ 27, ಆದಿತ್ಯವಾರ - ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೈನಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವಾಸ್ಪರ್ಧೆ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2014"ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೂ, "ಲಲಿತಕಲೆ" ವಿಭಾಗಂದ "ಕಾವ್ಯ- ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳ್ತ...

ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ....!
ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ….!

ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇದರೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ ಸಂಘಟಕನೂ, ಜರಾಸಂಧನ ಹಾಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬಪ್ಪ ಛಲವೂ, ಕೀಚಕನ ಹಾಂಗೆ ಬಾಹುಬಲವೂ, ಯಮನ ಹಾಂಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು. ಅದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ...

ವಿಶೇಷ
ವಿಶೇಷದ ಲೇಖನಂಗೊ

ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ "ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ “ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳಿಕೆ

ಇದೇ ಬಪ್ಪ ಎಪ್ರಿಲ್ 27, ಆದಿತ್ಯವಾರ - ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೈನಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವಾಸ್ಪರ್ಧೆ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2014"ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೂ, "ಲಲಿತಕಲೆ" ವಿಭಾಗಂದ "ಕಾವ್ಯ- ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳ್ತ...

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ....
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ….

'ಜ್ಯೋತಿ' ಹೇಳ್ತ ಒಪ್ಪಕ್ಕ°೦ಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಜ್ಯೋತಿ'ಯ ಗೆಂಡ°೦ಗೆಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ°೦ಗೆ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹವ್ಯಕ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಮಾಜದ...

2014 - ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ
2014 – ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತು.ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದಿಕ್ಕಿ ಮನೆಲಿಪ್ಪ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ತೆಗದು ಹೊಸತ್ತರ ನೇಲ್ಸಿ ಆತು.ಚೆನ್ನೈಭಾವ ಕಳುಸಿದ ಹೊಸ ಡೈರಿಲಿ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಬರದೂ ಆತು.”ಇಂದು ಆಫೀಸಿಂಗೆ ರಜೆ” ಹೇದು ಶುರುವಾಣ ತಿಂಗಳಿನ ಶುರುವಾಣ...

2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme
2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಂಗೆ, ಪ್ರೀತಿಂದ ಸಾಂಕಿ ಬೆಳೆಶಿದ ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೆ, ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ, ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹೊಲುಶಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣಂಗೆ...

‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ
‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿದು.ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ “ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೊಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಕಿದಂತೆ” ಆಗದ್ದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿಯೇ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಇರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೂ,”ಕರ್ಮಣಿ ಸರದೊಳ್...

17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ "ಕರಸೇವೆ"
17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ “ಕರಸೇವೆ”

ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೆಂಕ ಹೊಡೆಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗುಸಿ ಎದುರಾಣ ಗೆದ್ದೆಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಜೆನರ ಜೆತೆಲಿ ಕೈಯಾನ ಕೈ ದಾಂಟುಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು "ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗೆ" ಹಿಡುದ ಕೈಕನ್ನಾಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ...

"ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013" : ಹೇಳಿಕೆ
“ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013″ : ಹೇಳಿಕೆ

ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರುಗಳ ವಿಷುವಿನಂದು (14-04-2013ರಂದು) http://oppanna.com ಅಂತರ್ಜಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆವುತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುಲೆ ಕೊನೇ ದಿನ :...

2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ
2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ

ಬೈಲಿನ ನಾಕನೇ ಒರಿಶದ ಬಾಬ್ತು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ...

ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು
ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು

ಶತಾವಧಾನದ ಪದ್ಯಶತಕ೦ಗಳ ಮುಗುಶಿದ ಅವಧಾನಿಗೊ "ಕಾಲಪುರುಷ೦ಗೆ ನಮೋನಮಃ" ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಗಮಕಿ ಶ್ರೀ ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರ ಕ೦ಚಿನ ಕ೦ಠ೦ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ...

'ಬಿದ್ದಗರಿ'ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ
‘ಬಿದ್ದಗರಿ’ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕವಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರರ ‘ವಿದಾಯ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹಿನ್ನುಡಿಲಿ(16-3-1956) ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವರ್ಧನಮಾನರಾಗಿದ್ದ ತರುಣ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು….. ಇಂಥ ತರುಣರ ಸಾವು ಬಂಧುಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರ ಅಪಾರಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು...

ಮುಗುಟು ಅರಳುವ ಮದಲೆ ಮುರುಟಿ ಹೋದ ಪ್ರತಿಭೆ - ಕವಿ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಮುಗುಟು ಅರಳುವ ಮದಲೆ ಮುರುಟಿ ಹೋದ ಪ್ರತಿಭೆ – ಕವಿ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಕೃಷಿಯೇ ಯರ್ಮುಂಜ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೆ ಯರ್ಮುಂಜ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ ಆವುತ್ತಿಲೆ.ಶಂಕರ ಜೋಯಿಸರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಕೃಷಿ...

ದೀಪಾವಳಿ
ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು...

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ
ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ

ಹೆಂಡತ್ತಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಸರಿ, ಗೆಂಡನೋ ಮಹಾ ರಸಿಕ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಕವಿ ಬೇರೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಿಡದ್ದೆ ಬತ್ತ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸೆಡ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಗೆಂಡನ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದ ಮನೋ ರಮಣೆ...

ಕರೆ೦ಟನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊ೦ಬುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ?... ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ!!
ಕರೆ೦ಟನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊ೦ಬುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ?… ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ!!

  ನಿ೦ಗಳು ನೋಡಿಕ್ಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿ೦ದೆ ಖಾಸಗಿ ದೂರದರ್ಶನವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆ೦ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ದ. , ಅವ ಕೇರಳದವನಾಗಿದ್ದ. ಅವ live (ಕರೆ೦ಟ್ ಇಪ್ಪ) ತ೦ತಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡು ಏನೂ ಆಗ್ದ ಹಾ೦ಗೆ ನಿ೦ತಿದ್ದ.ನ೦ಗ್ಳಿಗೆ...

ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗೋ
ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗೋ

ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಅನಂತನ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಜ್ಜಕಾನದಜ್ಜ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗೊ.. ತರವಾಡುಮನೆಲಿ ಕಾಂಬ ಅಪುರೂಪದ ಸಲಕ್ಕರಣೆಗೊ.....

ಸಂಸ್ಕೃತ
ರಸಧಾರವಾಹಿನೀ

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು? - ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ
ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು? – ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು?  ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ರುದೆ ಗೊಂತಾವ್ತಡ. ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಣದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಂತದೋ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾವ್ತಲ್ಲದ ಹಾಂಗೆ! ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆಚಾರಃ ಕುಲಮಾಖ್ಯಾತಿ ದೇಶಮಾಖ್ಯಾತಿ ಭಾಷಣಮ್| ಸಂಭ್ರಮಃ...

ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ
ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ

ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇದ್ದು. ಕರೋಲ್ ಬಾಗಿನ ಹತ್ತರೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು – ಪಿಂಜಾರಪೋಲ್ ಗೋಶಾಲೆ. ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡದು -1895 ನೇ ಇಸವಿಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿರೆ 118 ವರ್ಷ ಆತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗೋವುಗಳ...

ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)
ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)

ಅನುಶಿಕ್ಷಣ – ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈ ಅಕಾರಾಂತ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು? ಲಕಾರ ಎಂತದು? ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂತದೋ? ಉಮ್ಮಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗ ಬೇಕಾಷ್ಟು...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)
ಸುಭಾಷಿತ – ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು-ವಿಷಯಕ್ಕುದೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತು. ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇಕ್ಕು. ಅದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು - ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿಃ ಪರೇಷಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ। ಖಲಸ್ಯ...

 ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?

      ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ? ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತಿಳಿಯೆಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳ್ಯಪ್ಪದ್ದೇ ‘ವೇದಪಾಠ’ ಅಥವಾ ‘ಮಂತ್ರ ಕಲಿವದು’ ಹೇಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವಕ್ಕುದೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಪದು! ಒಂದರಿ ಹೀಂಗಾಗಿತ್ತು –...

ಇಂದು ಯುಗಾದಿ - ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ
ಇಂದು ಯುಗಾದಿ – ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ

ಇಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭ. ಯುಗಾದಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಿನ. ಕಲಿಯುಗಲ್ಲಿ 5114 ವರ್ಷ ಕಳುದು 5115ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುವಾತು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಲ್ಲಿ  – 1935 ವರ್ಷ ಕಳಾತು. 1936 ನೇದು ಈಗ. `ವಿಜಯ’...

ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?
ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?

ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂತಗೆ? ಹೀಂಗೆ ಮಾತಾಡುವವು-ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದವು-ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಸು.ಅದು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರಿಂಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಂಗಾದರೆ,ರಾಜಕೀಯ ಒಳ್ಳೆದಾಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೆಕ್ಕು,ಕೆಸರು ತೊಳೆಯೆಕ್ಕು! ಆನು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ,ಎನಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಕೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...

ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳೆಕಾರೆ ಅದು ಹರಿವ ನೀರಿನ ಹಾಂಗಿರೆಕು. ಆ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃಷಿ ಆವ್ತಾ ಇರೆಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಆಯೆಕು. ಅದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩
ಸುಭಾಷಿತ – ೩

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಹೀಂಗೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದ್ದು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕೋ ಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಿ ಶತಾನ್ಯಪಿ। ಅಗಚ್ಛನ್ ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ॥ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರದರೆ ಹೀಂಗೆ ಓದ್ಲಕ್ಕು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕಃ ಶತಾನಿ...

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದೊಂದರಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗಳ ನಾವು ಕಲ್ತದು ನೆಂಪಿದ್ದಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದುದೆ ರಜ್ಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬನಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಮದಲು ನೋಡುವೊ. ‘ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ’ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಂಗ ಇದ್ದಲ್ಲದಾ?...

ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ
ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಅಂದೊಂದರಿ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ನೆಂಪಿದ್ದೊ? ಈಗ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಂಗಳ ಕಲ್ತುಗೊಂಬ. ೧. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸಂಗ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವದಿದ್ದು. ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೀಂಗಿದ್ದು. ವೃಥಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮುದ್ರೇಷು...

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ
ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ ಈ ವಹಿವಾಟು ಈಗ ಭಾರೀ ಜೋರಾಯಿದಡ. ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟು.  ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಯೊಳ್ಳದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜಾಗೆ ಕ್ರಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೊಂಡೇ ಇಪ್ಪದಲ್ಲದೊ! ಹಾಂಗಾಗಿ ಜಾಗೆ ಮಾಡುವದು, ಮಾರುವದು,...

ದೀಪಾವಳಿ
ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು...

ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ
ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ

ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ   ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಶಬ್ದಂಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಬ.   ಸ್ವಾಗತಮ್ ಈ ಶಬ್ದವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವೊ°. ಸು+ಆಗತಮ್ = ಸ್ವಾಗತಮ್ `ಸು’ ಹೇಳುವದು ಲಾಯಕ, ಚೆಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತು. ಆಗತಮ್ = ಬಂದದು. ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಪ್ಪಗ ಮನೆಯವು `ಸ್ವಾಗತ’ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತವು.  “ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಂಗಾತು?” “ಕಷ್ಠ ಆಯಿದಿಲ್ಯೋ” ಹೇಳಿ. [ಕಿಂ] ಸ್ವಾಗತಮ್ ?  ಹೇಳಿ। “ಹೇಂಗೆ ಸ್ವಾಗತವೋ” ಹೇಳಿ. “ಬರುವಿಕೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆತೋ?” ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಾಗತವ ವಿಚಾರುಸುವದು. “ಸ್ವಾಗತ” ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ  ಬಂದವನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂತದು ಆಗಿರೆಕು?...

ಅಪಾಯ
ಅಪಾಯ

ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ್ಯೊಂದು “ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ದ್ವಾರಕಾ” ಶಾಲೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸೈನಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಪ್ಪದು. ವಿಶೇಷ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂಗೊ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ “ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳಿಕೆ

ಇದೇ ಬಪ್ಪ ಎಪ್ರಿಲ್ 27, ಆದಿತ್ಯವಾರ – ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೈನಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು.
ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವಾಸ್ಪರ್ಧೆ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2014″ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೂ,
“ಲಲಿತಕಲೆ” ವಿಭಾಗಂದ “ಕಾವ್ಯ- ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳ್ತ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನೆಡವಲಿದ್ದು.

ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
 • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°: ಹರೇ ರಾಮ . ರೋಮಾಂಚನ ಸತ್ಯ. ಒಳಿತು ಆವ್ತೋ ಇಲ್ಯೋ ನವಗರಡಿಯ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ...
 • ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°: ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ
 • Laxmi G prasad: ಇದಂ ನ ಮಮ .ಇದು ನಮ್ಮಂದ ಆತಿಲ್ಲೇ !ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮದಡುಗಿದ್ದೆ...
 • Laxmi G prasad: ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಂಟಿ ರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ !ಸೂಪರ್ ಆಯಿದು !ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರ್ಸುದರ...
 • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°: ಈಗೀಗ ಈ ನಮುನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದೋ ಸಂಶಯ.
 • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°: ಲಾಯಿಕಾಯಿದು ಮಾವ.”ಶುದ್ಧ ಇರೆಕು” ಆಶಯ ಸತ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲದೋ../
 • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°: ಎಂಗೊ ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಗ ಸ್ಲೇಟಿಲಿ ಬರದ್ದರ ಉದ್ದುಲೆ ಒಂದು ವಿಧದ ಎಲೆ...
 • ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ: ನಾವು ಕೂರುವ ಮಣೆಯ ಪಾಜೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತೊಳದು ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತವನ್ನೇ?ಎಲೆಲಿ ಉದ್ದಿ...
 • ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ: ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕತೆಲಿ ವಿಷಯೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದ ಮಂತ್ರಿ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ...
 • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°: ದೇವರಿಂಗೆ ಬರದು ಬರದು ಬಚ್ಚುವಾಗ ಹೀಂಗಪ್ಪೋದೋದು ಕೆಲವೊಂದರಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ತೋರುವದಿದ್ದಡ...
 • ಇಂದಿರತ್ತೆ: ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಾನುಸ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ.
 • ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ!!! ಅಬ್ಬಾ!
 • ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ: ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ ಃ)
 • kalpanaarun: ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳಿ ತೆಳತ್ತು.ಕುಶಿ ಆತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವ್ರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ...
 • ಪಾರ್ವತಿ ಎ೦ ಭಟ್: ಕಥೆಯ ಎಡೆಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗದ್ರೊ ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಆತು.ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬರಹ .ತು೦ಬಾ ತು೦ಬಾ...
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಅಕ್ಷರದಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿನೆಗೆಗಾರ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪವನಜಮಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಸುಭಗಗೋಪಾಲಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಒಪ್ಪಕ್ಕಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ
Powered By Indic IME